Pożyteczne nicienie

Czym są nicienie?

Nicienie to zróżnicowana grupa obleńców należących do gromady Nematoda. Nicienie charakteryzują się jednorodnymi, silnie wydłużonymi ciałami. Występują w różnych rozmiarach, od mikroskopijnych do nawet kilku centymetrów długości. Nicienie odgrywają różne role w ekosystemach. Niektóre są wolno żyjące, żywią się materią organiczną w glebie lub wodzie i są niezbędne do przetwarzania składników odżywczych. Istnieją też nicienie pasożytnicze, które żerują na roślinach, owadach, zwierzętach lub ludziach. Istnieje około 25 000 nazwanych gatunków, ale szacuje się, że są ich miliony.

Rodzaje nicieni

W rolnictwie najważniejszymi rodzajami nicieni są nicienie pasożytnicze. A dokładniej nicienie pasożytujące na owadach i nicienie pasożytujące na roślinach.

Nicienie żerujące na owadach

Nicienie żerujące na owadach, często określane jako nicienie entomopatogeniczne lub nicienie pożyteczne, to grupa pasożytniczych nicieni, które wykazują silny związek z owadami. Nicienie te są naturalnymi drapieżnikami różnych owadów i odgrywają kluczową rolę w biologicznym zwalczaniu szkodników, dzięki czemu są korzystne dla rolnictwa i ogrodnictwa. Nicienie te nie są szkodliwe dla ludzi, zwierząt ani roślin. Są bardzo skuteczne w zwalczaniu szkodliwych owadów.

Nicienie pasożytujące na roślinach

Nicienie pasożytujące na roślinach to grupa pasożytniczych nicieni, które atakują i uszkadzają rośliny, prowadząc do poważnych problemów w rolnictwie i ogrodnictwie. Nicienie te są szkodliwe dla zdrowia upraw i mogą powodować straty w uprawach. Żywią się korzeniami roślin, zakłócając ich zdolność do pobierania wody i składników odżywczych, co ostatecznie wpływa na ich wzrost i produktywność.

Najczęstszymi rodzajami nicieni pasożytujących na roślinach są korzeniaki, węgorki, mątwiki, guzaki i niszczyki.

Pożyteczne nicienie do zwalczania szkodników

Nicienie określane jako nicienie entomopatogeniczne lub nicienie pożyteczne, służą do skutecznego i biologicznego zwalczania szkodników. Pożyteczne nicienie charakteryzują się selektywnością w wyborze żywicieli, dlatego nie szkodzą pożytecznym owadom, ludziom ani zwierzętom. Szkodniki zwalczane przez nicienie obejmują różne stadia larwalne owadów, takich jak pędraki i opuchlaki (larwy Coleoptera), gąsienice (Lepidoptera), larwy muchówek (Diptera), wciornastki (Thysanoptera) i wiele innych szkodników żyjących w glebie.

Korzyści ze stosowania nicieni

Stosowanie pożytecznych nicieni do zwalczania szkodników oferuje liczne korzyści:

 • Szybko działające rozwiązanie biologiczne
 • Szkodniki nie mogą wykształcić na nie odporności
 • Mogą być stosowane przy użyciu zwykłego sprzętu do oprysków
 • Kompatybilne z większością pestycydów
 • Brak pozostałości

Jakie szkodniki zwalczają nicienie?

Pożyteczne nicienie stanowią skuteczną biologiczną metodę zwalczania szerokiej gamy szkodników i owadów. Nicienie są naturalnymi wrogami larw chrząszczy, opuchlaków, gąsienic, wciornastków, drutowców, komarnic i dużej grupy larw muchówek, takich jak muchówki z rodziny Sciaridae, śmietki cebulanki, śmietki kapuścianej i innych. Nicienie są doskonałym rozwiązaniem w ramach programów IPM ze względu na ich kompatybilność z większością pestycydów. Pozwalają one zmniejszyć zależność od pestycydów chemicznych i promują zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki zwalczania szkodników. Oto niektóre z powszechnych szkodników, które mogą być zwalczane przez pożyteczne nicienie:

Play

Jak działają nicienie?

Pożyteczne nicienie stosują fascynującą strategię pasożytowania i zabijania swoich żywicieli. Oto jak one działają:

 1. Poszukiwanie żywicieli: Nicienie entomopatogeniczne aktywnie poszukują potencjalnych żywicieli. Wykrywają je przez emitowane przez owady substancje chemiczne, takie jak dwutlenek węgla lub ciepło.
 2. Penetracja żywiciela: Po zlokalizowaniu odpowiedniego żywiciela, nicienie dostają się do jego ciała przez naturalne otwory, takie jak otwory gębowe, przetchlinki, odbyt lub pokryte miękkim naskórkiem obszary. Niektóre nicienie uwalniają enzymy, które pomagają trawić i zmiękczać naskórek żywiciela, umożliwiając im wejście.
 3. Uwalnianie bakterii symbiotycznych: Po dostaniu się do owada-żywiciela, nicienie uwalniają bakterie symbiotyczne, takie jak gatunki Xenorhabdus lub Photorhabdus, do jamy ciała owada. Bakterie te są kluczowe dla pasożytniczego trybu życia nicieni - szybko się namnażają, powodując posocznicę (śmiertelną infekcję krwi) u owada-gospodarza.
 4. Infekcja bakteryjna: Bakterie wydzielają toksyny i związki, które zabijają owada żywiciela w ciągu kilku dni. Owad gospodarz traci możliwość poruszania się i ostatecznie umiera z powodu infekcji bakteryjnej.
 5. Żerowanie i rozmnażanie: Nicienie żywią się namnażającymi się bakteriami i wchłaniają składniki odżywcze uwalniane przez ich aktywność. Dostarczają w ten sposób nicieniom pożywienia i wspomagają ich rozmnażanie. Wraz ze wzrostem populacji bakterii w owadzie-gospodarzu, rośnie również populacja nicieni. Nicienie rozmnażają się, rozwijając się przez wiele stadiów larwalnych do dojrzałych osobników dorosłych.
 6. Kolejne pokolenie: Po spożyciu tkanek owada żywiciela i bakterii, z ciała martwego owada wydostają się tysiące nowych nicieni gotowych do poszukiwania nowych żywicieli i kontynuowania cyklu.

Pożyteczne gatunki nicieni

Do biologicznego zwalczania szkodników w uprawach powszechnie wykorzystuje się kilka gatunków pożytecznych nicieni. Nicienie te odgrywają istotną rolę w zwalczaniu populacji szkodników i są uważane za korzystne dla rolnictwa, ogrodnictwa i programów zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Niektóre z dobrze znanych pożytecznych gatunków nicieni obejmują:

 • Steinernema feltiae: Te odporne na zimno nicienie są skuteczne przeciwko szerokiej gamie szkodników żyjących w glebie, w tym ziemiórkom, larwom śmietki, larwom opuchlaków i innym larwom owadów. Są one powszechnie stosowane w zwalczaniu szkodników w uprawach pod osłonami i stają się coraz bardziej popularne w sadach i uprawach polowych. Gatunek jest skuteczny w niskich temperaturach, dlatego może być stosowany również w chłodniejszych porach roku.
 • Steinernema carpocapsae: Gatunek ten jest znany ze swojej skuteczności w zwalczaniu szkodników w owocach pestkowych i ziarnkowych, warzywach gruntowych i zieleni miejskiej, takich jak drutowce, komarnice, różnych gatunków gąsienic oraz larw ryjkowców i chrząszczy. Jego zdolność do przystosowania się do różnych temperatur sprawia, że jest dobrym wyborem do zwalczania gąsienic w różnych uprawach.
 • Heterorhabditis bacteriophora: Nicienie te są szczególnie skuteczne w zwalczaniu owadów żyjących w glebie, takich jak larwy opuchlaków, pędraków i innych ryjkowców. Idealnie sprawdzą się w ochronie upraw owoców jagodowych i innych owoców miękkich, a także w uprawach warzyw.

Jak stosować nicienie

Aplikacja pożytecznych nicieni jest prosta i można ją przeprowadzić za pomocą opryskiwaczy wentylatorowych, systemu nawadniania, opryskiwaczy plecakowych lub innych opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych.Nicienie mogą być stosowane dolistnie lub doglebowo, w zależności od zwalczanego szkodnika.

Ogólne wytyczne dotyczące stosowania nicieni (szczegółowe porady dotyczące stosowania zawsze znajdują się na etykiecie, w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z doradcą Koppert):

 • Wybierz odpowiedni gatunek nicieni dostosowany do konkretnego problemu ze szkodnikami.
 • Określ potrzebną ilość nicieni biorąc pod uwagę presję szkodnika, obszar objęty zabiegiem oraz wskazania na etykiecie produktu.
 • Przechowuj nicienie w warunkach chłodniczych, aby zachowywały skuteczność do momentu aplikacji.
 • Sporządź zawiesinę nicieni, mieszając je z wodą zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
 • Aplikacja doglebowa: Należy upewnić się, że gleba lub podłoże jest odpowiednio wilgotne (nie podmokłe), aby ułatwić przemieszczanie się nicieni. Należy również wziąć pod uwagę temperaturę gleby (szczegółowe informacje znajdują się na etykietach produktów).
 • Aplikacja nalistna: wilgotność względna powietrza (>75%) jest kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty .
 • Najlepiej stosować nicienie w okresach umiarkowanego nasłonecznienia UV, np. wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, unikając dużego nasłonecznienia.
 • Rozpylaj nicienie równomiernie przy użyciu różnych metod, takich jak opryskiwacze, systemy nawadniające, drony itp. aby pomóc nicieniom dotrzeć do larw szkodników.
 • Rozważ zastosowanie dodatkowych środków w zależności od nasilenia szkodników i gatunków nicieni.
 • Monitoruj i dostosowuj plan leczenia w razie potrzeby

Produkty zawierające pożyteczne nicienie

Doświadczenia rolników

Rekomendowane dla Ciebie

Najczęściej zadawane pytania

Nicienie - Zastosowanie

Nicienie - Informacje prawne

Nicienie - Opakowanie i postać

Używanie i przechowywanie