Horiver Drystick

Substancja czynna:
Lep z suchym klejem
Kategoria produktu:
Monitorowanie
 • Do kontroli występowania i wyłapywania różnych owadów latających

 • Nie pozostawia śladów kleju na roślinach i dłoniach

Horiver_Dry-1.jpg
Play
 • Do kontroli występowania i wyłapywania różnych owadów latających

 • Nie pozostawia śladów kleju na roślinach i dłoniach

Użyj do

Użyj do

Pułapek Horiver Drystick należy używać do kontroli występowania i wyłapywania różnych owadów latających. Pułapki sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku owadów z gatunków Lygus oraz Nesidiocoris tenuis.

Szkodniki

 • Żółty: Nesidiocoris tenuis
 • Niebieski: wciornastki
 • Biały: Lygus
Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Kolor taśmy lepowej przyciąga szkodniki, które następnie przywierają do lepu.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Kartoniki polistyrenowe pokryte suchym klejem.

Dostępne w następujących kolorach i rozmiarach:

 • Żółty: 10x25 cm; 20x25 cm; 25x40 cm
 • Niebieski: 10x25 cm; 20x25 cm; 25x40 cm
 • Biały: 10x25 cm; 20x25 cm; 25x40 cm

Liczba sztuk w opakowaniu

 • 10x25 cm: 10 sztuk
 • 20x25 cm: 22 sztuk
 • 25x40 cm: 12 sztuk
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

 • Pułapki należy umieszczać w miejscach szczególnie narażonych na atak szkodników, np. przy drzwiach, ścianach szczytowych i poprzecznych otworach wentylacyjnych.
 • Przymocować pułapki do drutów lub tyczek na wysokości maksymalnie 30 cm nad roślinami i regulować wysokość w miarę wzrostu roślin.
 • Nie umieszczać pułapek pomiędzy roślinami, ponieważ może to doprowadzić do wyłapywania pasożytniczych błonkówek.
 • Usunąć papier pokryty silikonem z obu stron pułapki.
 • Wymienić pułapki, gdy w znacznym stopniu będą pokryte owadami lub zanieczyszczeniami.
Play

Dawkowanie

 • W celu monitorowania występowania stosować jedną pułapkę Horiver Drystick na 200 m2
 • W celu odławiania szkodników w miejscach zaatakowanych stosować jedną pułapkę Horiver Drystick na 2 do 20 m2

Uwagi

 • W przeciwieństwie do produktów Horiver Wetstick klej pułapek Horiver Drystick nie pozostawia śladów na dłoniach.
 • Pułapki Horiver Drystick nie są w stanie odławiać owadów tak długo jak produkty Horiver Wetstick ze względu na to, że klej szybciej zapełnia się owadami, kurzem i zanieczyszczeniami.
 • Silikonowa powłoka jest perforowana, dzięki czemu można ją usuwać w częściach, jeżeli jest to wymagane do celów monitorowania.
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania

Data przydatności znajduje się na opakowaniu.

Temperatura przechowywania

0-32°C/32-104°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?