En-Strip

Nazwa naukowa:
Encarsia formosa
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mączlik
 • Do zwalczania mączlika, zwłaszcza mączlika szklarniowego

 • Skuteczny w niższym zakresie temperatur niż Eretmocerus eremicus

 • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników

Play
Play
 • Do zwalczania mączlika, zwłaszcza mączlika szklarniowego

 • Skuteczny w niższym zakresie temperatur niż Eretmocerus eremicus

 • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum); mączlik ostroskrzydły (Bemisia tabaci).

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Samice dorosłych pasożytniczych błonkówek atakują larwy mączlika w trzecim i czwartym stadium larwalnym. Ponadto błonkówki żerują również na gospodarzu.

Efekt wizualny

Zaatakowane poczwarki Trialeurodes vaporariorum zmieniają kolor na czarny, poczwarki Bemisia tabaci brązowieją. Dorosłe błonkówki opuszczają poczwarki przez okrągły otwór.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 3000; 7500; 15 000 poczwarek.
Wygląd produktu Tekturowe paski po 5 kart każdy, owinięte folią, w kartonowym opakowaniu. Każda karta zawiera 60 poczwarek mączlika z pasożytami (30 w przypadku opakowania zawierającego 7500 poczwarek).
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

 • Ostrożnie otworzyć opakowanie wewnątrz szklarni.
 • Zgiąć paski i oderwać kartoniki ze strony przeciwnej do otworu do zawieszania.
 • Unikać dotykania poczwarek podczas przenoszenia.
 • Zawieszać kartoniki na roślinach, w miarę możliwości około 75 cm poniżej wierzchołków.
 • Unikać wieszania kartoników w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu En-Strip zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności mączlika. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 1 do 10 osobników na każdy m2 na aplikację. Owady należy rozprowadzać do momentu zwalczenia szkodników. W przypadku wyższych temperatur lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie preparatów Enermix lub Ercal. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Pasożytnicze błonkówki działają najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 25°C (68-77°F). Przy średniej temperaturze dobowej poniżej 17°C/63°F skuteczność zwalczania mączlika może być niższa od oczekiwanej.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat En-Strip najlepiej stosować w połączeniu z drapieżnymi roztoczami zwalczającymi wiele gatunków szkodników (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris lub Amblydromalus limonicus), a w przypadku upraw pomidorów – w połączeniu z drapieżnymi dziubałeczkami mączlikowymi (Macrolophus pygmaeus lub Nesidiocoris tenuis).

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?