Spical

Nazwa naukowa:
Neoseiulus californicus
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Przędziorki
  • Do zwalczania przędziorków

  • W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż Phytoseiulus persimilis

Play
Play
  • Do zwalczania przędziorków

  • W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż Phytoseiulus persimilis

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae); przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi); przędziorek cytrusowy (Panonychus citri) oraz inne gatunki przędziorka.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 25 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Butelka 500 ml.
Nośnik Wermikulit.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

  • Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
  • Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
  • Rozprowadzić materiał na liściach.
  • Zadbać o to, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
  • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spical zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 125 osobników na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej pięciokrotnie w odstępach tygodniowych. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55–90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?