Gibberella zeae (Fusarium graminearum)

Fuzarioza kłosów lub parch

Informacje ogólne

Fusarium to grupa grzybów przenoszonych przez glebę, do której zalicza się wiele różnych gatunków. Grzyby z grupy Fusarium są szeroko rozpowszechnione i mogą zainfekować wiele roślin żywicielskich. Wiele gatunków uważa się za słabe patogeny, mogące zarażać tylko rośliny żywicielskie, które zostały poranione lub narażone na stres.

Cykl rozwojowy i wygląd fuzariozy kłosów/parchu

Większość gatunków grzybów Fusarium wytwarza wyłącznie zarodniki bezpłciowe, jednak niektóre produkują również askospory. Ogólnie większość gatunków grzybów Fusarium ma podobny cykl rozwojowy. Grzyby Fusarium zimują przez wiele lat w glebie i resztkach pouprawowych zakażonych roślin w postaci chlamidospor (grube komórki grzybni) lub grzybni. Mogą również przetrwać na nasionach, strukturach szklarniowych, narzędziach i maszynach. Pierwotna infekcja jest przenoszona przez nasiona lub zachodzi jako infekcja korzeni na wierzchołku korzenia lub w małych ranach, np. w miejscu, w którym główny korzeń rozgałęzia się na korzenie boczne.

Grzyby Gibberella zeae (Fusarium graminearum) zimują jako chlamidospory i askospory w resztkach pouprawowych. Źródłem pierwotnej infekcji jest to inokulum lub zakażone nasiona. Zainfekowane nasiona nie kiełkują prawidłowo, a sadzonki obumierają, co powoduje nieregularną gęstość plonu. Podstawa łodygi może zostać zainfekowana na skutek zakażenia sadzonki lub przez bezpośrednią infekcję przez zimujące inokulum. Na zakażonej łodydze wytwarzane są konidia, które dalej rozprzestrzeniają chorobę. Grzyby Gibberella zeae (Fusarium graminearum) atakują głównie starsze, położone niżej liście. Zarodniki są przenoszone w górę do kłosów przez rozpryskujące krople deszczu lub wiatr. Na zainfekowanych kłosach wytwarzane są typowe różowe zarodniki, które mogą dalej rozprzestrzeniać chorobę. Askospory grzybów Gibberella zeae (Fusarium graminearum) kiełkują w temperaturze od 4 do 35°C, przy optymalnym zakresie od 25 do 28°C. Kiełkowanie zachodzi wyłącznie przy wilgotności względnej powyżej 80%. Ciepłe (25–30°C) i wilgotne warunki (wilgotność względna powyżej 85%) zwiększają ryzyko infekcji.

Zwalczanie fuzariozy kłosów/parchu

Zapobieganie fuzariozie kłosów/parchowi

  • Usuwaj lub niszcz resztki pouprawowe
  • Wybieraj odporne odmiany
  • Używaj czystych materiałów rozmnożeniowych (nasiona można skutecznie oczyścić przy wykorzystaniu gorącej wody)
  • Używaj czystego podłoża w uprawach szklarniowych
  • Dezynfekuj narzędzia, maszyny i wodę do nawadniania w szklarniach
  • Chroń rośliny przed stresem
  • Zapewnij odpowiednie odwodnienie gruntu
  • Stosuj azot w postaci azotanu zamiast amonu
  • Zapobiegaj uszkodzeniom podczas zbioru i przechowywania po zbiorze oraz wspomagaj gojenie się ran po zbiorach, w zależności od uprawy

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.