Entofood

Nazwa naukowa:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Rodzaj organizmu:
Martwe jaja mklika mącznego i cysty (jaja) artemii
Kategoria produktu:
Pokarm uzupełniający
  • Alternatywny pokarm dla Macrolophus pygmaeus

  • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Play
  • Alternatywny pokarm dla Macrolophus pygmaeus

  • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Użyj do

Użyj do

Preparat Entofood należy stosować jako alternatywne źródło pokarmu w celu rozwoju oraz utrzymania populacji owadów Macrolophus pygmaeus w uprawach pomidorów na początku sezonu i przy niskim zagęszczeniu szkodników.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Ze względu na konieczność namnożenia Macrolophus pygmaeus w uprawach przed pojawieniem się szkodnika preparat Entofood może być stosowany jako alternatywny pokarm w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu do upraw.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 10 gramów Ephestia kuehniella + 50 gramów Artemia spp.; 50 gramów Ephestia kuehniella + 250 gramów Artemia spp.
Wygląd produktu Butelka 100 ml; 500 ml.
Stadium rozwoju Martwe jaja i cysty.
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Entofood — stosowanie

  • Preparat Entofood należy stosować w tych częściach szklarni, gdzie wprowadzono dziubałeczka (Macrolophus pygmaeus).
  • Stosować co tydzień, aż do osiągnięcia pożądanej liczebności populacji Macrolophus pygmaeus, jeśli występują szkodniki.
  • Upewnić się, że pożywka Entofood jest rozpylana na szczyty roślin.
  • Produkt może być rozpylany przy pomocy urządzenia Mini-Airbug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Entofood zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Należy rozkładać co najmniej 60 gramów produktu na każde 100 metrów rzędu. Powtórzyć po 7–14 dniach. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Uwagi

Preparat Entofood może być także stosowany w celu dokarmiania dziubałeczka Nesidiocoris tenuis w ciągu kilku tygodni po wypuszczeniu, aż do pojawienia się wystarczającej ilości szkodników.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Maks. 5 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu. Przed użyciem pozostawić butelki w szklarni w celu aklimatyzacji. Nie otwierać pokrywki, aby nie doszło do kondensacji i zbrylania.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?