Pożyteczne mikroorganizmy

Czym są pożyteczne mikroorganizmy?

Pożyteczne mikroorganizmy, znane również jako pożyteczne mikroby, wywierają pozytywny wpływ na swoje środowisko, w tym na różne systemy biologiczne i inne organizmy. Mikroorganizmy odgrywają kluczową rolę w biologicznym zwalczaniu szkodników poprzez skuteczne infekowanie i zwalczanie szkodliwych organizmów.

Pożyteczne mikroorganizmy zwalczające szkodniki obejmują grzyby, bakterie i wirusy, które naturalnie występują w środowiskach takich jak gleba, woda i powietrze. Stosowane na przykład jako biopestycydy,są ekologiczną alternatywą dla pestycydów chemicznych.

Dobrze znanymi przykładami pożytecznych mikroorganizmów są grzyby Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae i Isaria fumosoroseus oraz bakteria Bacillus thuringiensis.

Pożyteczne mikroorganizmy zwalczające szkodniki

Sposób działania

  1. Infekcja i kolonizacja: Pożyteczne mikroorganizmy zaczynają od zainfekowania swoich owadzich żywicieli. Grzyby wytwarzają zarodniki, które przyczepiają się do kutikuli owada (zewnętrznej powłoki). Następnie zarodniki kiełkują, przenikają przez kutikulę i wypełniają ciało owada.
  2. Uszkodzenia wewnętrzne: Po wniknięciu do wnętrza owada grzyb rozmnaża się, powodując uszkodzenia wewnętrzne. Może to doprowadzić do śmierci owada.
  3. Produkcja zarodników: Po zainfekowaniu owada grzyb nadal rośnie. Ostatecznie wytwarza więcej zarodników, które mogą zostać uwolnione do środowiska i zainfekować inne szkodniki.

Zalety mikroorganizmów w rolnictwie

Brak szkodliwych pozostałości

W przeciwieństwie do pestycydów chemicznych, pożyteczne mikroorganizmy stanowią minimalne zagrożenie dla środowiska. Ulegają naturalnemu rozkładowi, nie pozostawiając szkodliwych pozostałości.

Precyzyjna kontrola szkodników

Pożyteczne mikroorganizmy są skoncentrowane na zwalczaniu docelowych szkodników, takich jak mszyce, mączliki i wciornastki, minimalizując szkody dla pożytecznych owadów i innych organizmów

Zmniejszona zależność od pestycydów

Włączenie pożytecznych mikroorganizmów do strategii zwalczania szkodników zmniejsza zapotrzebowanie na pestycydy chemiczne, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

Produkty zawierające pożyteczne mikroorganizmy

Koppert oferuje szereg produktów zawierających pożyteczne mikroorganizmy, które odegrały kluczową rolę w zwalczaniu szkodników w zrównoważonym rolnictwie. Wykorzystując naturalne mechanizmy obronne, Koppert wykorzystuje moc grzybów entomopatogennych, takich jak Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) i Isaria fumosoroseus (Isarid). Starannie opracowane i poparte wieloletnimi badaniami produkty zawierające pożyteczne mikroorganizmy, zostały stworzone z myślą o skutecznym i precyzyjnym zwalczaniu konkretnych szkodników. Dostępność produktów zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Pożyteczne mikroorganizmy mogą być aplikowane za pomocą różnych metod. Zależą one od rodzaju szkodników i rodzaju uprawy.

Często zadawane pytania