Biopar

Nazwa naukowa:
Muscidifurax raptorellus
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Muchowate (Muscidae)
 • Produkt do zwalczania much w hodowlach zwierząt na ściółce

 • Zwalcza poczwarki much w suchym oborniku

 • Produkt do zwalczania much w hodowlach zwierząt na ściółce

 • Zwalcza poczwarki much w suchym oborniku

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Mucha domowa (Musca domestica), bolimuszki (Stomoxys spp.) zgniłówka pokojowa (Fannia canicularis) oraz inne muchówki z rodzaju Fannia.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Gdy dorosłe pasożytnicze błonkówki wykluwają się z poczwarek, zaczynają poszukiwać poczwarek much, na których mogą pasożytować. Po pasożytniczym zaatakowaniu poczwarek upłyną 2-3 tygodnie do pojawienia się nowego pokolenia błonkówek.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania

Biopar: Torebka papierowa zawierająca spasożytowane pasożytaki poczwarki 15 000 błonkówek;
Biopar XL: Pojemnik kartonowy o pojemności 3,3 litra zawierający spasożytowane pasożytami poczwarki 150 000 błonkówek;

Wygląd produktu Torebka papierowa / pojemnik kartonowy.
Nośnik

Torebka papierowa: Trociny i plewy z prosa.
Pojemnik kartonowy: Trociny.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Aplikacja

 • Preparat należy wysypywać punktowo w miejscach przepoczwarzania się much, a następnie przykryć warstwą 5-10 centymetrów słomy
 • Preparat powinien być umieszczany w suchych miejscach, ewentualnie na możliwie suchym oborniku
 • Rozprowadzać w pobliżu ścian obory lub kątów, a także w kopcach
 • Wprowadzanie należy rozpocząć wraz z nadejściem typowej pory pojawiania się much

Dawkowanie

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak warunki na miejscu i stopień natężenia inwazji szkodników. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

 • Bydło: 200-400/zwierzę
 • Cielęta: 800-1000/zwierzę
 • Konie: 200-500/zwierzę
 • Świnie: 200-500/zwierzę
 • Owce i kozy: 400-800/zwierzę
 • Kurczaki: 2-10/zwierzę

Aplikację należy powtórzyć zgodnie z zaleceniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Warunki środowiskowe

Skuteczność produktu jest niższa w temperaturach poniżej 15°C/59°F oraz powyżej 38°C/100°F.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na produkty biologiczne. Aby uzyskać zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Koppert.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Zastosować jak najszybciej po otrzymaniu. W razie potrzeby produkt można przechowywać przez 1-2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?