Spidex

Nazwa naukowa:
Phytoseiulus persimilis
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Przędziorki
 • Wyłącznie do zwalczania przędziorków

 • Nie sprawdza się w (ekstremalnie) suchych i ciepłych warunkach

 • Zalecany do zwalczania dużych inwazji szkodników

Play
Play
 • Wyłącznie do zwalczania przędziorków

 • Nie sprawdza się w (ekstremalnie) suchych i ciepłych warunkach

 • Zalecany do zwalczania dużych inwazji szkodników

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i inne gatunki z rodziny przędziorkowatych (Tetranychus spp.), z wyjątkiem Tetranychus evansi.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 2000, 10 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Butelka 100 ml z korkiem dozującym; butelka 500 ml.
Nośnik Trociny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

 • Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
 • Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
 • Rozprowadzić materiał na liściach lub przesypać do dozowników Dibox.
 • Należy upewnić się, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
 • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spidex zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności przędziorków. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 2 do 50 sztuk na m2 na każde aplikację. Rozprowadzanie powtórzyć jednokrotnie lub dwukrotnie w odstępach tygodniowych. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Phytoseiulus persimilis jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 27°C (55–81°F), traci skuteczność w temperaturach powyżej 30°C/86°F. Dodatkowo jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 70%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z Neoseiulus californicus oraz Feltiella acarisuga.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?