Vidi Terrum

Vidi Terrum Ekstrakt roślinny zawierający zaawansowaną mieszaninę aminokwasów i peptydów.

Użyj Vidi Terrum do:

Stymulowania mechanizmów obronnych roślin i ich odporności na stres

Opakowania:

Produkt Vidi Terrum jest sprzedawany w postaci płynnej w kanistrach o pojemności 5 i 20 litrów (dostępność zależy od kraju)

Informacje ogólne

Kiedy używać produktu Vidi Terrum?

 • Utrzymywanie dodatniego bilansu metabolicznego 
 • Synteza białek w okresach wzmożonego zapotrzebowania 
 • Eliminowanie stresu roślin i zapobieganie mu 
 • Skuteczniejsze przyswajanie i przenoszenie substancji odżywczych w różnych stadiach rozwoju roślin 
 • Większa skuteczność zapylania i zawiązywania owoców

Jak działa produkt Vidi Terrum?

Rośliny wykorzystują węglowodany, azot i inne substancje do wytwarzania białek w liściach. Białka te są niezbędne do wzmacniania ścian komórkowych, utrzymywania aktywności enzymów i funkcjonowania sygnalizacji wewnętrznej roślin.  Synteza białek zaczyna się od formowania aminokwasów. Większość roślin potrafi samodzielnie wytwarzać 20 ze znanych obecnie aminokwasów niezbędnych do ich rozwoju. Dostarczanie odpowiedniej mieszanki naturalnych L-aminokwasów pozwala jednak zwiększyć efektywność syntezy białek, szczególnie gdy występują warunki ograniczające rozwój.

Wspomaganie wydajnej syntezy białek pociąga za sobą liczne korzyści, w tym ograniczenie akumulacji azotanów, które mogą przyciągać szkodniki, łatwiejsze utrzymywanie równowagi upraw i przyswajanych substancji odżywczych, szybsze eliminowanie skutków stresu oraz utrzymywanie sprawności procesów metabolicznych roślin w całym cyklu produkcyjnym upraw. 

Aminokwasy to elementy budulcowe białek niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju wszystkich organizmów żywych, w tym roślin. Optymalizacja wzrostu i produktywności upraw wymaga zatem zapewnienia roślinom dostępu do zróżnicowanych aminokwasów w konfiguracji L. Dzięki zastosowanym surowcom i precyzyjnemu procesowi ekstrakcji produkt Vidi Terrum ma unikalne właściwości zapewniające łatwe przyswajanie aminokwasów przez liście i korzenie roślin. 

Składniki

Wygląd Przejrzysty, brązowawy płyn o lekkim, charakterystycznym zapachu
Sucha masa 1,5–2,5% 
Materia organiczna w suchej masie 58–65%
pH 3,5–4,5

Zawartość składników odżywczych

Łącznie N < 0,1%
P2O5 < 0,1%
K2O < 0,1%

Pierwiastki śladowe

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5,0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10,0 ppm

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń europejskich 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. Produkt nie jest nawozem ani pestycydem i nie podlega wymogom prawnym dotyczącym rejestracji.

Jak używać Vidi Terrum

Play video

Metody stosowania

Przygotowanie roztworu
 • Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć kanistrem z preparatem Vidi Terrum. 
 • Przed dodaniem preparatu Vidi Terrum należy napełnić zbiornik opryskowy połową wymaganej ilości wody. 
 • Do roztworu roboczego dodać odpowiednią ilość preparatu Vidi Terrum. 
 • Dokładnie wymieszać. 
 • Dopełnić zbiornik opryskowy. 
 • Rozprowadzić preparat. 
 • Optymalne działanie wymaga pobrania produktu przez roślinę poprzez korzenie lub liście.
Stosowanie poprzez nasączanie lub system nawadniania
 • Aby zapewnić prawidłowe rozdzielanie i aplikowanie produktów, zaleca się stosowanie osobnego zbiornika lub pojemnika. 
 • Preparat Vidi Terrum należy zawsze dodawać do wody do podlewania za filtrem piaskowym, najlepiej wprowadzając go bezpośrednio przy zaworze nawadniającym (za pomocą dozownika Dosatron lub Venturi). 
 • Przy aplikowaniu nasączeniowym lub kropelkowym należy uważać, aby produkt nie spływał, co pozwoli zapobiec wymywaniu składników odżywczych. 
 • Nie pozostawiać preparatu Vidi Terrum w systemie nawadniania na noc. 
 • System nawadniania należy regularnie czyścić środkami dezynfekcyjnymi, ale produktu Vidi Terrum nie należy stosować jednocześnie z nimi. 
 • Upewnić się, że roztwór preparatu Vidi Terrum docierający do roślin ma stężenie powyżej 200 ppm. 
 • W przypadku nasączania upewnić się, że roztwór dociera do strefy korzeniowej. Aby wspomóc przenikanie do korzeni, można stosować adiuwanty penetracyjne.
Stosowanie dolistne
 • Upewnić się, że zbiornik opryskowy jest czysty. 
 • Zwracać uwagę na dokładne pokrywanie wszystkich roślin uprawnych. 
 • Dozowanie podano dla 1000 litrów roztworu do oprysków na hektar. 
 • Dla optymalnego przyswajania przez rośliny należy dodać adiuwant zwiększający przywieranie.
Stosowanie w postaci mgiełki
 • Używać z instalacjami do zimnej mgiełki o niewielkiej objętości. 
 • Zwracać uwagę na dokładne pokrywanie wszystkich roślin uprawnych.

Dozowanie

Wybierz gatunek, aby ustalić dozowanie

Borówki i jeżyny

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–500
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Od początku rozwoju pędów i pąków do końca sezonu

Ogórek

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 7–10 dni w celu utrzymania równowagi upraw w okresach zwiększonego zapotrzebowania

Przyjmowanie się upraw

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–300
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 1–3
Informacje dotyczące stosowania 1–2 tygodnie po pikowaniu lub sadzeniu w celu zwiększenia masy korzeni i wspomagania ich wykształcania

Winogrona

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 3–5
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni w okresach stresu i ujemnego bilansu metabolicznego

Warzywa liściaste

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 5–7 dni w okresach stresu i ujemnego bilansu metabolicznego

Rośliny ozdobne

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–450
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni w celu poprawy jakości roślin i przyspieszenia ich rozwoju

Ziemniak

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–450
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie podczas wzrostu i rozwoju bulw

Rozmnażanie

Dozowanie dolistne ml/100 l 0,5–1,0 ml/m2
Stosowanie dokorzeniowe l/ha -
Informacje dotyczące stosowania 2–4 tygodni po pojawieniu się liści właściwych. Powtarzać co tydzień, aby wspomagać rozwój

Truskawka

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Od początku kwitnienia do rozpoczęcia zbiorów 
Skuteczniejsze zapylanie i zawiązywanie owoców

Pomidor i papryka

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–500
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 7–10 dni w celu utrzymania równowagi upraw w okresach zwiększonego zapotrzebowania

Owoce twarde

Dozowanie dolistne ml/100 l 400–600
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 3–5
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie co 10–14 dni od początku kwitnienia do rozpoczęcia zbiorów

Owoce tropikalne

Dozowanie dolistne ml/100 l 400–600
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 3–5
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie co 10–14 dni od początku kwitnienia do rozpoczęcia zbiorów

Podane powyżej informacje dotyczą zalecanych warunków standardowych. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne i pożądane efekty. Dalsze informacje można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert. Produkt jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny w użyciu. Do ekstraktu nie są dodawane żadne mikroorganizmy, a w procesie produkcji nie są używane żadne produkty pochodzenia zwierzęcego ani sztuczne hormony. W procesie ekstrakcji nie używa się żadnych syntetycznych ani szkodliwych środków chemicznych.

Zgodność

Roztwór roboczy jest zgodny z większością rozpuszczalnych nawozów i pestycydów. Dobrą i zalecaną praktyką jest jednak przetestowanie każdej nowej mieszanki pod kątem nieoczekiwanych reakcji. Przed użyciem mieszanki na większą skalę zawsze warto ją też wypróbować na niewielkiej liczbie roślin.

Wyniki

Stosowanie preparatu Vidi Terrum daje doskonałe wyniki. W przypadku roślin strączkowych uprawianych w nieoptymalnych warunkach (w tunelu foliowym) wystarczyło jedno opryskanie roztworem 0,2% produktu Vidi Terrum, aby zaledwie po dwóch tygodniach uzyskać widoczny i wymierny efekt w postaci zwiększonego o 16% zawiązywania owoców oraz poprawy jednorodności.
Po dwóch opryskach młodych jabłoni stwierdzono znaczące zwiększenie długości pędów, będącej ważnym wskaźnikiem jakości drzewa.
Przy uprawie ogórków w optymalnych warunkach uzyskano przyrost suchej masy części nadziemnej roślin o 5%.

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert Biological Systems nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Przechowywanie:

 • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu
 • Temperatura przechowywania: 8–20°C
 • Ograniczona trwałość po otwarciu
 • Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Bezpieczeństwo

Według naszej wiedzy produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Jednakże jest to skoncentrowany ekstrakt o odczynie pH równym 4, dlatego należy unikać jego niepotrzebnego kontaktu ze skórą, oczami i innymi częściami ciała. Podczas rozpylania lub przenoszenia produktu należy stosować środki bezpieczeństwa w postaci odpowiedniej odzieży i sprzętu. Produktu nie należy pić ani połykać, ponieważ nie jest on przeznaczony do spożycia przez ludzi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Utylizacja

W miarę możliwości opakowanie należy poddać recyklingowi poprzez kompostowanie, a nie wyrzucać. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać od odpowiednich władz lokalnych.

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek