Swirski-Mite

Nazwa naukowa:
Amblyseius swirskii
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki Mączliki
  • Do zwalczania wciornastków i mączlików

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

Play
Play
  • Do zwalczania wciornastków i mączlików

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 50 000, 250 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Butelka 500 ml, butelka 1000 ml, wiaderko 6 litrów.
Nośnik Otręby.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

  • Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
  • Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
  • Rozprowadzić materiał na liściach lub przesypać do dozowników Dibox.
  • Należy upewnić się, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
  • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Swirski-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 300 sztuk na m2 na każde aplikację. Aplikację należy w razie potrzeby powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Amblyseius swirskii działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C (68-90°F). Skuteczność spada w temperaturach poniżej 18°C/64°F. Amblyseius swirskii jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z roztoczami Orius oraz parazytoidami mączlika. Nie należy stosować łącznie z innymi drapieżnymi roztoczami (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

12-14°C/54-57°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?