Trianum-P

Substancja czynna:
Trichoderma harzianum T-22
Rodzaj organizmu:
Pożyteczny grzyb
Kategoria produktu:
Biologiczny fungicyd
 • Zapobiega chorobom przenoszonym przez glebę i wspiera ich zwalczanie

 • Wspomaga wzrost i wyrównanie roślin

 • Preparat w postaci proszku może być łatwo rozprowadzany w wodzie i aplikowany przez zraszanie, nawadnianie kropelkowe lub opryskiwanie

Play
Play
 • Zapobiega chorobom przenoszonym przez glebę i wspiera ich zwalczanie

 • Wspomaga wzrost i wyrównanie roślin

 • Preparat w postaci proszku może być łatwo rozprowadzany w wodzie i aplikowany przez zraszanie, nawadnianie kropelkowe lub opryskiwanie

Użyj do

Użyj do

Trianum-P chroni rośliny przed szeregiem chorób korzeni przenoszonych przez glebę dzięki kilku różnym mechanizmom działania. Wspomaga również rozwój systemu korzeniowego, pobieranie składników odżywczych i wzrost roślin.

Choroby

Grzyby Trichoderma harzianum T-22 chronią przed chorobami przenoszonymi przez glebę, w tym Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia i Microdochium. Dodatkowo preparat Trianum-P wspomaga wzrost roślin, które osiągają równą wielkość.

Rodzaje upraw

Preparat Trianum-P może być stosowany w większości upraw.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Sposób działania produktu Trianum-P opiera się na następujących mechanizmach:

Konkurencja o miejsce
Trianum-P rozwija się na powierzchni korzeni szybciej niż inne grzyby glebowe. Dzięki temu inne grzyby nie mają możliwości zasiedlenia korzeni.

Konkurencja o składniki odżywcze
Trianum-P odcina źródło składników odżywczych niezbędnych do rozwoju patogenów. Dzięki temu nie mają one możliwości rozwinięcia się.

Pasożytowanie na patogenach
Trianum-P obrasta również grzybnię patogenów. Powoduje to rozkład ścian komórkowych i obumieranie patogenów.

Wzmacnianie rośliny
Trianum-P wzmacnia system korzeniowy, ponieważ stymuluje rozwój dodatkowych włośników, co pozwala roślinom skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze. Dzięki temu rośliny są silniejsze i bardziej jednolite, co przekłada się na lepsze plony. Wpływ preparatu jest szczególnie wyraźny, gdy rośliny są narażone na stres lub uprawiane w nieoptymalnych warunkach. Preparat Trianum-P dodatkowo wzmacnia mechanizm obronny nadziemnych części rośliny dzięki zjawisku indukowanej odporności systemicznej (ISR). Działanie preparatu Trianum-P pozwala uwolnić niektóre związane składniki odżywcze, na przykład mangan, a następnie umożliwić ich przyswajanie przez rośliny.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania Worki 500 gramów i 5 kilogramów w kartonowym opakowaniu.
Formulacja Granulat rozpuszczalny w wodzie (WG).
Stężenie 1x10⁸ cfu (żywotne zarodniki Trichoderma harzianum T-22)/gram.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • W wiadrze wymieszać 1 część środka Trianum-P z 5 częściami wody.
 • Dokładnie wymieszać.
 • Uzyskaną zawiesinę dodać do odpowiedniej ilości wody, aby uzyskać docelowy roztwór do nasączania lub opryskiwania.
 • Mieszać ciągle, aby zapewnić jednorodne rozprowadzenie zarodników w pojemniku.
 • Stosować w dniu sporządzenia roztworu, ponieważ jakość zarodników spada w ciągu kilku godzin.

Stosowanie

Preparat Trianum-P może być aplikowany poprzez systemy nawadniania lub oprysk podłoża w czasie wysiewu. W celu uzyskania optymalnego efektu środek Trianum-P należy stosować w uprawie jak najwcześniej.

Aplikowanie poprzez nasączanie lub opryskiwanie:

 • Środek Trianum-P można aplikować bez specjalnego sprzętu do nasączania lub opryskiwania.
 • Po aplikacji dokładnie przepłukać sprzęt wodą.
 • Stosowany roztwór powinien być na tyle rzadki, by zapewnić dobre przenikanie do gleby lub podłoża, jednak bez nadmiernego spływania.

Aplikowanie poprzez podlewanie kropelkowe:

 • Zarodniki zawarte w produkcie Trianum-P szybko przenikają do korzeni. Dlatego należy wprowadzić preparat za filtrem piaskowym i upewnić się, że filtry systemu nawadniającego są czyste – grzyby mogą przyczepić się do materiału organicznego w filtrach.
 • Dla maksymalnej skuteczności przywierania zarodników do korzeni należy unikać nadmiernego podlewania i odprowadzania wody w ciągu pierwszych dwóch dni od zastosowania produktu. Trianum-P nie jest produktem systemowym i nie jest przyswajany przez rośliny.
 • Co najmniej jeden dzień przed aplikowaniem produktu Trianum-P i dwa dni po aplikacji nie należy stosować żadnych środków dezynfekujących w systemach nawadniania kropelkowego.
Play

Dawkowanie

 • Dawkowanie preparatu Trianum-P zależy od rodzaju uprawy. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Informacje dotyczące zalecanej dawki dla każdej uprawy i sytuacji znajdują się na etykiecie.
 • Dawki zwykle wynoszą od 1–5 kilogramów/hektar lub 15–30 gramów/1000 roślin
 • Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Czas stosowania

Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie podczas wysiewu lub wkrótce po zasadzeniu roślin.

Warunki środowiskowe

Produkt Trianum-P jest skuteczny w różnych warunkach środowiskowych. Grzyby Trichoderma harzianum T-22 rozwijają się w szerokim zakresie temperatur (10–34°C/50-93°F) i odczynów pH (4–8), w różnych podłożach.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Data przydatności znajduje się na opakowaniu.

Temperatura przechowywania

4-8°C/39-46°F.

Warunki przechowywania

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?