Kategoria: Aktualności
Data publikacji: września 27, 2023

Skuteczna ochrona biologiczna ziemniaka

Europejscy rolnicy zyskają nową możliwość ochrony upraw ziemniaka dzięki połączeniu biologicznego fungicydu i pożytecznych nicieni. Ostatnie próby z zastosowaniem produktów Trianum na choroby odglebowe, w połączeniu z pożytecznymi nicieniami zawartymi w Casea wykazały pozytywne wyniki w zwalczaniu dwóch chorób odglebowych oraz uszkodzeń powodowanych przez larwy drutowców.

Skuteczna ochrona w zgodzie z naturą

W ostatnich latach zostały przeprowadzone badania z udziałem włoskich i hiszpańskich rolników, zajmujących się uprawą ziemniaka. Jak wiadomo warzywa te są narażone na presję ze strony szkodników, a także chorób odglebowych, które wspólnie mogą doprowadzić do bardzo poważnych strat. Podjęto zatem działania, mające na celu ich znaczną redukcję.

"Skupiliśmy się na dwóch chorobach przenoszonych przez glebę - rizoktoniozie i zgniliźnie twardzikowej - wyjaśnia Paolo Banzato odpowiedzialny za zarządzanie produktem. „W uprawach zastosowaliśmy Trianum od momentu siewu"- dodaje.

Trianum jest dostępne w dwóch formulacjach: P – łatwo rozprowadzalny w wodzie i wygodny w aplikacji poprzez zraszanie, nawadnianie kropelkowe lub oprysk proszek, oraz G - preparat w postaci granulek, który można łatwo wymieszać z podłożem, rozprowadzić na powierzchni zagonu lub zastosować przy siewie np. przy użyciu maszyn. Zdecydowaną zaletą preparatów Trianum P oraz Trianum G jest łatwość stosowania ich w integrowanym systemie ochrony roślin razem z konwencjonalnymi środkami chemicznymi oraz kompatybilność Trianum P z systemami nawadniania stosowanymi przez rolników.

„Każda z formulacji naszych biofungicydów w testach wypadła dobrze, a nawet bardzo dobrze. Obecnie wykorzystujemy Trianum zarówno we Włoszech jak i Hiszpanii do celów komercyjnych” - z dumą podkreśla Banzato.

„Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem rejestracji dla producentów ziemniaków w Europie Środkowej. Testy i doświadczenia wyraźnie pokazują, że stosując biologiczne środki ochrony marki Koppert możemy zapewnić zdrowsze rośliny i bardziej produktywne plony" – podsumowuje.

Biologia vs chemia w warunkach polowych

Czy produkty biologiczne mogą zmienić postrzeganie ich rzekomo niższej skuteczności w porównaniu z chemicznymi środkami ochrony roślin? Od momentu pojawienia się na rynku środków chemicznych naturalne metody ochrony zeszły na drugi plan. Chemia przynosiła dobre efekty, ale ceną za jej stosowanie nierzadko była i jest ingerencja w cały ekosystem glebowy, ograniczając liczebność nie tylko organizmów szkodliwych, ale także pożytecznych. Obecnie rolnicy stosujący środki chemiczne stają przed innym wyzwaniem – na przestrzeni dziesięcioleci szkodniki zdążyły uodpornić się na stosowane insektycydy, do tego w trosce o zdrowie i życie specjalne organa wycofują poszczególne substancje chemiczne z rynku. Będąca dotąd w cieniu biologia zyskuje coraz więcej zwolenników jako bezpieczna i co najważniejsze skuteczna forma ochrony upraw.

„Podczas prowadzenia testów polowych najczęściej dzielimy uprawę na część, gdzie stosujemy chemiczne środki ochrony roślin, oraz na część, gdzie stosujemy jej biologiczne odpowiedniki. W badaniach przeprowadzonych z rolnikami uprawiającymi ziemniaki we Włoszech i Hiszpanii uzyskujemy podobne, a czasem nawet lepsze wyniki niż w przypadku stosowania chemicznych środków ochrony roślin" - wyjaśnia Cyrille Verdun, Global Product Manager.

Pożyteczne nicienie receptą na larwy

Swój udział w rynku insektycydów skutecznie zwiększają produkty oparte na nicieniach. Należy jednak podkreślić, że nie są to nicienie pasożytnicze atakujące systemy korzeniowe roślin, a nicienie entomopatogenne z gatunku Steinernema carpocapsae, które żerują wyłącznie na larwach owadów. Właśnie ten gatunek znajdziemy w produktach Casea i Capsanem od Koppert.

Ich schemat działania jest niezwykle prosty - pożyteczne nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie, które przekształcają tkankę nosiciela w źródło pożywienia. Po zaatakowaniu w niedługim czasie szkodnik umiera. Co istotne wspomniane bakterie są szkodliwe tylko dla owadów i nie mogą przetrwać poza owadem/larwą ani w organizmach stałocieplnych. Oznacza to, że są w 100% bezpieczne dla roślin, zwierząt i ludzi.

"Stosowanie nicieni przeciwko drutowcom jest pewnego rodzaju nowością, natomiast jestem przekonany o ich pozytywnym wpływie na produkcję ziemniaków" - przekonuje Cyrille. "Mamy nadzieję, że wkrótce wprowadzimy je uprawy ziemniaków i sadzeniaków w innych krajach Europy” – podsumowuje.

Duet idealny

Przeprowadzone badania i testy polowe we Włoszech i Hiszpanii nie pozostawiają miejsca na wątpliwości – zastosowane środki ochrony biologicznej i zapobiegania chorobom odglebowym w uprawie ziemniaka spełniły swoje zadanie. Populacja trudnych do wykrycia i zwalczania drutowców została znacznie ograniczona za pomocą pożytecznych nicieni zawartych w Casea i Capsanem przy jednoczesnym lepszym wzroście i odporności na choroby dzięki Trianum. Większość chemicznych środków przeciwko drutowcom została zakazana, dlatego nicienie z gatunku Steinernema carpocapsae skutecznie wypełnią lukę w kalendarzu ochrony ziemniaka.