Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae)

Czarna zgnilizna zawiązków i pędów

Informacje ogólne

Grzyby Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae) są grzybowym patogenem roślinnym, który wywołuje czarną zgniliznę zawiązków i pędów.

Cykl życia i wygląd czarnej zgnilizny zawiązków i pędów

Grzyby Mycosphaerella cucumis mogą przetrwać w resztkach pouprawowych; wytwarzają jednocześnie zarodniki płciowe (askospory) i bezpłciowe (konidia). Zarodniki kiełkują, gdy na roślinie znajduje się woda, przy wysokiej wilgotności względnej i na ranach. Liście mogą zostać zakażone bezpośrednio, przez rany, wypotniki (koniec użyłkowania liści) lub podstawy włosków. Łodygi są infekowane przez rany i przez zainfekowane liście poprzez ogonki. Do zakażenia owoców dochodzi przez kwiaty. Nowo wytworzone askospory rozpraszają się w powietrzu, a konidiospory są przenoszone w kroplach wody, na narzędziach i rękach pracowników. Askospory są głównym źródłem rozprzestrzeniania się choroby w górę upraw, a konidia — w dół.

Zapobieganie czarnej zgniliźnie zawiązków i pędów

Przed obsianiem:

  • Usuń wszystkie resztki pouprawowe i zdezynfekuj szklarnię
  • Wybierz odmianę, która jest mniej podatna na wewnętrzną zgniliznę owoców
  • Używaj czystego materiału rozmnożeniowego

Podczas obsiewania i pomiędzy kolejnymi cyklami uprawy ogórka:

  • Usuń wszystkie doniczki i części roślin z poprzedniej uprawy, które mogą być źródłem patogenu dla nowej uprawy
  • Zapobiegaj kondensacji na wszystkich częściach roślin przez cały czas
  • Dodatkowe nawożenie krzemem lub wapniem wzmacnia ściany komórkowe i utrudnia przedostawanie się grzybów do liści
  • W obszarach, które mogą być objęte chorobą, zbierz kwiaty w ciągu dwóch dni od otwarcia (możliwe wyłącznie w przypadku upraw podwieszanych)
  • Zerwij i usuń martwe i chore liście

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.