Cryptobug

Nazwa naukowa:
Cryptolaemus montrouzieri
Rodzaj organizmu:
Chrząszcz drapieżny (biedronka)
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wełnowce
  • Do zwalczania wszystkich gatunków wełnowców

  • Dla zamówienia bazowego

Play
Play
  • Do zwalczania wszystkich gatunków wełnowców

  • Dla zamówienia bazowego

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Wszystkie stadia rozwojowe wielu gatunków wełnowców.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Dorosłe owady i ich larwy zjadają wełnowce w całości.

Efekt wizualny

Wełnowce są zjadane w całości.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500 dorosłych osobników.
Wygląd produktu Opakowanie kartonowe.
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Produkt Cryptobug należy wykładać na maty z wełny mineralnej lub do pudełek dozujących Dibox w pobliżu miejsc intensywnie zaatakowanych.
  • Aplikować wieczorem.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Cryptobug zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności wełnowców. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 2 do 10 osobników na każdy m2 na aplikację. Owady należy rozprowadzać w obszarach zaatakowanych przez szkodniki i w razie potrzeby powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Najniższa temperatura do stosowania preparatu Cryptobug wynosi 16°C/61°F. Ze względu na to, że Cryptolaemus montouzieri preferuje wysokie temperatury, skuteczność produktu jest najwyższa w temperaturach w zakresie od 25 do 28°C (68-82°F).

Zastosowania z innymi produktami

W celu skutecznego zwalczania wełnowców należy połączyć produkt z preparatem Citripar.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10–15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?