Vidi Funda

Substancja czynna:
Mixture of milled legumes, maize, seaweed extract and minerals
Popularna nazwa:
Preparat poprawiający jakość gleby. Zawiera składniki naturalne, w tym ekstrakty z roślin strączkowych, kukurydzy i wodorostów.
Kategoria produktu:
Biostimulant

Użyj do

Użyj do

Produkt Vidi Funda to organiczny środek poprawiający jakość gleby uzyskiwany w całości z surowców naturalnych. Preparat zawiera unikalną kombinację aminokwasów wspomagających rozwój zróżnicowanej populacji mikroorganizmów glebowych, w szczególności grzybów. W warunkach laboratoryjnych i komercyjnych potwierdzono wzrost ilości azotu dostępnego z mineralizacji, co wynika z poprawy ogólnej kondycji gleby i bezpośredniego dostarczania organicznych substancji odżywczych pochodzenia roślinnego. Zmineralizowane substancje odżywcze z preparatu Vidi Funda są łatwo przyswajalne dla roślin i bardziej odporne na wymywanie.

Kiedy używać produktu Vidi Funda?

 • Zwiększanie dostępności substancji odżywczych poprzez mineralizację. 
 • Zwiększanie w glebie proporcji grzybów do bakterii i węgla do azotu.  
 • Wytworzenie i utrzymywanie zwiększonej biomasy mikroorganizmów glebowych w podłożu. 
 • Odbudowanie populacji i aktywności mikroorganizmów glebowych po zastosowaniu szkodliwych dla nich środków. 
 • Wspomaganie wzrostu roślin dzięki zdrowszemu środowisku ryzosfery i większej odporności roślin na stres.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Vidi Funda?

Granulat należy rozsypać na podłożu, a najlepiej równomiernie z nim wymieszać. Wpływ temperatury, wilgotności, powietrza i istniejących mikroorganizmów glebowych spowoduje stopniowe rozkładanie granulatu i uwalnianie aminokwasów do gleby. Właśnie proces stopniowego rozkładu pozwala wspomagać rozwój i utrzymanie populacji mikroorganizmów glebowych oraz zwiększać dostępność biologiczną substancji odżywczych.

Wiele innych ulepszaczy do gleby albo uwalnia substancje odżywcze bardzo szybko, albo powoduje ich wiązanie. Może to prowadzić do wymywania korzystnych substancji i nieprzewidywalnych wyników stosowania. Stosowanie produktu Vidi Funda pozwala przywrócić i utrzymywać naturalną równowagę gleby niezbędną dla wydajności i odporności upraw.

Wyniki

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Składniki

Wygląd 

Granulat 

Surowce roślinne 

87% 

Minerały kopalne zawierające fosforany i potas 

13% 

Zawartość składników odżywczych 

Łącznie N                       

7%                  

P2O5                               

2%                                   
K2O                                              4%

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. 

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Metody stosowania

Play

W podłożach zawierających preparat Vidi Funda mogą pojawiać się ślady rozwoju grzybów.  W warunkach tlenowych świadczy to o zwiększaniu aktywności biologicznej i odporności podłoża.  W miarę rozkładu granulatu objawy te będą ustępować. 

Surowce naturalne wchodzące w skład produktu Vidi Funda nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta i nie zawierają metali ciężkich.

Dozowanie

Proces 

Dozowanie 

Mieszanie z podłożem lub kompostem doniczkowym 

0,5–2 kg na m3 

 

Mieszanie z glebą lub stosowanie na glebę 

100–400 kg/ha 

Stosowanie na glebę w donicach 

Donice do 10 litrów: 2–5 g na donicę. Donice 10–50 litrów: 15 g na donicę. Donice > 50 litrów: 20 g na donicę. 

Produkt Vidi Funda został oficjalnie dopuszczony do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie organicznym (rozporządzenia UE nr 834/2007 i 889/2008). Produkt uzyskał certyfikat Control Union (CU 803627). 

Podane powyżej informacje dotyczą zalecanych warunków standardowych. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne, jakość podłoża i pożądane efekty. Dalsze informacje można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Skutki uboczne

Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Przechowywanie

 • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu 
 • Temperatura przechowywania: 8–20°C 
 • Przechowywać w suchym miejscu 
 • Po otwarciu opakowania produkt ma ograniczoną trwałość 
 • Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu 
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Bezpieczeństwo 

Według naszej wiedzy produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Podczas przenoszenia produktu należy stosować środki bezpieczeństwa w postaci odpowiedniej odzieży i sprzętu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Produkt Vidi Funda cechuje niska zawartość soli i chloru, a ponadto nie zawiera on mocznika.

Utylizacja

W miarę możliwości opakowanie należy poddać recyklingowi poprzez kompostowanie, a nie wyrzucać. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać od odpowiednich władz lokalnych.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.