Vidi Funda

Substancja czynna:
Mieszanka zmielonych roślin strączkowych, kukurydzy, ekstraktu z wodorostów morskich i minerałów
Kategoria produktu:
Biostymulator
 • Organiczne źródło azotu dla roślin

 • Zwiększa właściwości gleby chroniące rośliny przed chorobami

 • Wspomaga żyjące w glebie zbiorowiska pożytecznych mikroorganizmów

Play
 • Organiczne źródło azotu dla roślin

 • Zwiększa właściwości gleby chroniące rośliny przed chorobami

 • Wspomaga żyjące w glebie zbiorowiska pożytecznych mikroorganizmów

Użyj do

Użyj do

Preparat Vidi Funda przywraca i utrzymuje naturalną równowagę oraz odporność gleby na choroby.

Rodzaje upraw

Wszystkie uprawy.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Granulat Vidi Funda ulega rozkładowi w wyniku oddziaływania temperatury, wilgoci i istniejącej populacji mikroorganizmów, co powoduje uwalnianie minerałów do gleby. Proces stopniowego rozkładu pozwala wspomagać rozwój i utrzymanie populacji mikroorganizmów glebowych oraz zwiększać dostępność biologiczną substancji odżywczych.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania Worek 20 kilogramów.
Wygląd produktu Twarde brązowe granulki.
Zawartość Materia organiczna, 7% azotu organicznego, 2% P₂O₅ (w formie fosforytu), 4% K₂O (w formie nawozu patentkali).
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

Preparat Vidi Funda można mieszać z podłożem lub zastosować jako nawóz rozkładany na glebie lub w doniczce.

Włączanie produktu do podłoża:

 • Wymieszać preparat Vidi Funda równomiernie z podłożem. Można to zrobić na miejscu lub zamówić gotową mieszankę u dostawcy.
 • Po wymieszaniu preparatu z podłożem rozpoczyna się proces rozkładu biologicznego. Mieszankę należy zużyć w ciągu 3–4 tygodni (lub krótszym, jeśli podłoże jest mokre).
 • Unikać warunków beztlenowych.

Nawożenie gleby:

 • Rozsypać równomiernie po powierzchni gleby.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu granulek z łodygą lub kłączem rośliny
 • W miarę możliwości wymieszać preparat z górną warstwą gleby w celu usprawnienia rozkładu biologicznego
 • Jeśli gleba ma być przykryta folią, granulat Vidi Funda musi zostać zmieszany z glebą, by uniknąć występowania warunków beztlenowych

Stosowanie jako nawóz dla roślin doniczkowych:

 • Preparat musi mieć bezpośredni kontakt z podłożem, aby umożliwić rozpoczęcie naturalnych procesów rozkładu biologicznego
 • Unikać warunków beztlenowych. Nie stosować bezpośrednio pod systemami nawadniającymi.
Play

Dawkowanie

 • Dawkowanie preparatu Vidi Funda zależy od warunków klimatycznych, podłoża oraz rodzaju upraw. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji
 • Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie lub zaaplikować wkrótce po zasadzeniu roślin
 • Dawki zwykle wynoszą 250–500 kg/ha lub 2–3 kg/m³ podłoża
 • W przypadku niektórych upraw aplikację można kilkukrotnie powtórzyć
 • Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert

Uwagi

 • Należy dostosować dawkowanie nawozów, uwzględniając składniki odżywcze dostarczane wraz z preparatem Vidi Funda.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z miękkimi, zielonymi częściami roślin, gdyż może to powodować oparzenia.
 • W podłożach zawierających preparat Vidi Funda mogą pojawiać się ślady rozwoju grzybów. W warunkach tlenowych świadczy to o zwiększaniu aktywności biologicznej i odporności podłoża.
 • W miarę rozkładu granulatu objawy te będą ustępować.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

 • Data przydatności znajduje się na opakowaniu
 • Czas przechowywania ulega skróceniu po otwarciu opakowania

Temperatura przechowywania

5-20°C/41-68°F.

Warunki przechowywania

 • Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Chronić przed mrozem.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?