Vidi Funda

Vidi Funda Preparat poprawiający jakość gleby. Zawiera składniki naturalne, w tym ekstrakty z roślin strączkowych, kukurydzy i wodorostów.

Użyj Vidi Funda do:

Przywrócenia naturalnej równowagi gleby i wspomagania rozwoju pożytecznych grzybów naturalnych.

Opakowania:

Produkt Vidi Funda jest sprzedawany w workach 20 kg.

Informacje ogólne

Produkt Vidi Funda to organiczny środek poprawiający jakość gleby uzyskiwany w całości z surowców naturalnych. Preparat zawiera unikalną kombinację aminokwasów wspomagających rozwój zróżnicowanej populacji mikroorganizmów glebowych, w szczególności grzybów. W warunkach laboratoryjnych i komercyjnych potwierdzono wzrost ilości azotu dostępnego z mineralizacji, co wynika z poprawy ogólnej kondycji gleby i bezpośredniego dostarczania organicznych substancji odżywczych pochodzenia roślinnego. Zmineralizowane substancje odżywcze z preparatu Vidi Funda są łatwo przyswajalne dla roślin i bardziej odporne na wymywanie.

Kiedy używać produktu Vidi Funda?

 • Zwiększanie dostępności substancji odżywczych poprzez mineralizację. 
 • Zwiększanie w glebie proporcji grzybów do bakterii i węgla do azotu.  
 • Wytworzenie i utrzymywanie zwiększonej biomasy mikroorganizmów glebowych w podłożu. 
 • Odbudowanie populacji i aktywności mikroorganizmów glebowych po zastosowaniu szkodliwych dla nich środków. 
 • Wspomaganie wzrostu roślin dzięki zdrowszemu środowisku ryzosfery i większej odporności roślin na stres.

Jak działa produkt Vidi Funda?

Granulat należy rozsypać na podłożu, a najlepiej równomiernie z nim wymieszać. Wpływ temperatury, wilgotności, powietrza i istniejących mikroorganizmów glebowych spowoduje stopniowe rozkładanie granulatu i uwalnianie aminokwasów do gleby. Właśnie proces stopniowego rozkładu pozwala wspomagać rozwój i utrzymanie populacji mikroorganizmów glebowych oraz zwiększać dostępność biologiczną substancji odżywczych.

Wiele innych ulepszaczy do gleby albo uwalnia substancje odżywcze bardzo szybko, albo powoduje ich wiązanie. Może to prowadzić do wymywania korzystnych substancji i nieprzewidywalnych wyników stosowania. Stosowanie produktu Vidi Funda pozwala przywrócić i utrzymywać naturalną równowagę gleby niezbędną dla wydajności i odporności upraw.

Składniki

Wygląd 

Granulat 

Surowce roślinne 

87% 

Minerały kopalne zawierające fosforany i potas 

13% 

Zawartość składników odżywczych 

Łącznie N                       

7%                  

P2O5                               

2%                                   
K2O                                              4%

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. 

Jak używać Vidi Funda

Play video

Metody stosowania

Mieszanie z podłożem lub kompostem doniczkowym:
 • Równomiernie rozprowadzić w podłożu.  
 • Po wymieszaniu preparatu z kompostem rozpoczyna się proces rozkładu biologicznego, więc mieszankę należy zużyć w ciągu 3–4 tygodni (lub krótszym, jeśli kompost jest mokry). 
 • Minimalny rozmiar tacki/bryły korzeniowej: 4 x 4 x 4 cm 
 • Ilość innych nawozów należy odpowiednio ograniczyć, uwzględniając substancje odżywcze dostarczane przez preparat Vidi Funda. 
 • Unikać warunków beztlenowych.
Mieszanie z glebą lub stosowanie na glebę
 • Rozsypać równomiernie po powierzchni gleby. 
 • W miarę możliwości wymieszać preparat z górną warstwą gleby w celu usprawnienia rozkładu biologicznego. 
 • Jeśli gleba będzie zakrywana folią, należy wymieszać preparat z glebą, aby uniknąć warunków beztlenowych. 
 • Ilość innych nawozów należy odpowiednio ograniczyć, uwzględniając substancje odżywcze dostarczane przez preparat Vidi Funda. 
 • Upewnić się, że produkt nie ma bezpośredniego kontaktu z miękkimi, zielonymi częściami roślin, gdyż mogłoby to powodować ich poparzenie.
Stosowanie na glebę w donicach
 • Preparat musi mieć bezpośredni kontakt z podłożem, aby umożliwić rozpoczęcie naturalnych procesów biologicznych. 
 • Nie aplikować bezpośrednio pod kroplownikami, ponieważ spowoduje to zbyt szybki rozkład granulatu i mniej korzystne działanie, a dodatkowo może prowadzić do powstania warunków beztlenowych. 
 • Upewnić się, że produkt nie ma bezpośredniego kontaktu z miękkimi, zielonymi częściami roślin, gdyż mogłoby to powodować ich poparzenie. 
 • Minimalny rozmiar tacki/bryły korzeniowej: 4 x 4 x 4 cm  
 • Unikać warunków beztlenowych. 
 • Ilość innych nawozów należy odpowiednio ograniczyć, uwzględniając substancje odżywcze dostarczane przez preparat Vidi Funda.

W podłożach zawierających preparat Vidi Funda mogą pojawiać się ślady rozwoju grzybów.  W warunkach tlenowych świadczy to o zwiększaniu aktywności biologicznej i odporności podłoża.  W miarę rozkładu granulatu objawy te będą ustępować. 

Surowce naturalne wchodzące w skład produktu Vidi Funda nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta i nie zawierają metali ciężkich.

Dozowanie

Proces 

Dozowanie 

Mieszanie z podłożem lub kompostem doniczkowym 

0,5–2 kg na m3 

 

Mieszanie z glebą lub stosowanie na glebę 

100–400 kg/ha 

Stosowanie na glebę w donicach 

Donice do 10 litrów: 2–5 g na donicę. Donice 10–50 litrów: 15 g na donicę. Donice > 50 litrów: 20 g na donicę. 

Produkt Vidi Funda został oficjalnie dopuszczony do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie organicznym (rozporządzenia UE nr 834/2007 i 889/2008). Produkt uzyskał certyfikat Control Union (CU 803627). 

Podane powyżej informacje dotyczą zalecanych warunków standardowych. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne, jakość podłoża i pożądane efekty. Dalsze informacje można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Wyniki

Badania przeprowadzone na uniwersytecie w Wageningen wykazały, że zawartość dostępnego dla roślin azotu (N) w preparacie Vidi Funda jest nawet o 50–100% większa niż w przypadku nawozów pochodzenia zwierzęcego, w tym mączki kostnej, granulowanego obornika kurzego, mączki rogowej i mączki z krwi, oraz innych nawozów organicznych. Produkt Vidi Funda zachowuje też skuteczność przez dłuższy czas ze względu na stopniowe uwalnianie składników odżywczych.
Badania porównawcze wykazały, że produkt Vidi Funda przywraca równowagę biologiczną gleby i wspomaga rozwój grzybów przeciwdziałających chorobom. Stwierdzono, że po zastosowaniu preparatu Vidi Funda populacja grzybów i bakterii glebowych była dwa razy większa niż w przypadku zastosowania kompostu lub obornika oraz trzy razy większa niż w grupie kontrolnej.
Podczas testu mierzono również biomasę. Zastosowanie preparatu Vidi Funda pozwoliło podwoić liczbę mikroorganizmów w porównaniu z nieuzdatnianą grupą kontrolną. W przypadku nawożenia obornikiem odnotowano przede wszystkim wzrost liczby bakterii, podczas gdy stosowanie preparatu Vidi Funda przyniosło wzrost populacji grzybów.

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Przechowywanie

 • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu 
 • Temperatura przechowywania: 8–20°C 
 • Przechowywać w suchym miejscu 
 • Po otwarciu opakowania produkt ma ograniczoną trwałość 
 • Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu 
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Bezpieczeństwo 

Według naszej wiedzy produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Podczas przenoszenia produktu należy stosować środki bezpieczeństwa w postaci odpowiedniej odzieży i sprzętu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Produkt Vidi Funda cechuje niska zawartość soli i chloru, a ponadto nie zawiera on mocznika.

Utylizacja

W miarę możliwości opakowanie należy poddać recyklingowi poprzez kompostowanie, a nie wyrzucać. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać od odpowiednich władz lokalnych.

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek