Miglyphus

Nazwa naukowa:
Diglyphus isaea
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Miniarki
  • Do zwalczania miniarek

  • Skuteczny w zwalczaniu dużych inwazji miniarek

Play
Play
  • Do zwalczania miniarek

  • Skuteczny w zwalczaniu dużych inwazji miniarek

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Miniarki (Lyriomyza).

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Dorosłe samice pasożytniczych błonkówek z gatunku Diglyphus isaea (wiechońka miniarkowa) zabijają larwy miniarek w drugim i trzecim stadium rozwoju w minach i składają w ich pobliżu jaja. Rozwój młodych pasożytniczych błonkówek przebiega wewnątrz miny, ale poza ciałami larw miniarek, które służą im za pożywienie. Dorosłe samice zabijają również młode larwy miniarek, wykorzystując je jako źródło pokarmu. Określa się to mianem żerowania na gospodarzu.

Efekt wizualny

Występowanie błonkówek Diglyphus isaea w uprawie jest widoczne dzięki krótkim minom, które zawierają martwe larwy miniarek. Starsze larwy i poczwarki są widoczne przez liść.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500 dorosłych osobników.
Wygląd produktu Butelka 100 ml.
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Miglyphus zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności miniarek. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych miniarek. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,25 do 3 osobników na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtarzać co najmniej trzykrotnie w odstępach tygodniowych lub do czasu zwalczenia szkodnika. W przypadku niższych temperatur (<20°C/68°F) zalecane jest zastosowanie preparatu Minusa. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Diglyphus isaea działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 15 do 25°C (59-77°F).

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z preparatem Minusa.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ustawiona w pozycji pionowej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?