Minusa

Nazwa naukowa:
Dacnusa sibirica
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Miniarki
  • Do zwalczania miniarek

  • Skuteczny w zwalczaniu niewielkich inwazji miniarek

  • Skuteczny również w niskich temperaturach

Play
  • Do zwalczania miniarek

  • Skuteczny w zwalczaniu niewielkich inwazji miniarek

  • Skuteczny również w niskich temperaturach

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Miniarki (Lyriomyza).

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Dorosłe samice pasożytniczych błonkówek z gatunku Dacnusa sibirica (męczelka syberyjska) składają jaja wewnątrz larw miniarek w pierwszym i drugim stadium rozwojowym. Pasożytnicze błonkówki rozwijają się wewnątrz poczwarek miniarek. Z poczwarek wychodzą już dorosłe osobniki.

Efekt wizualny

Nie jest możliwe stwierdzenie, czy larwy lub poczwarki miniarek zostały zaatakowane.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500 dorosłych osobników.
Wygląd produktu Butelka 100 ml.
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Minusa zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności miniarek. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych miniarek. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,25 do 0,5 osobnika na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie w odstępach tygodniowych lub do czasu zwalczenia szkodnika. W przypadku wyższych temperatur (>25°C/77°F) lub większego natężenia inwazji zalecane jest zastosowanie produktu Miglyphus. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

W niższych temperaturach (<20°C/68°F) preparat Minusa jest bardziej skuteczny niż Miglyphus. Gdy temperatura wzrośnie, działanie produktu Minusa można wspomóc, wprowadzając produkt Miglyphus.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z preparatem Miglyphus.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ustawiona w pozycji pionowej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?