Natupol Fly

Nazwa naukowa:
Lucilia sericata
Rodzaj organizmu:
Mucha zielona
Kategoria produktu:
Zapylanie
  • Do upraw nasiennych na bardzo małych powierzchniach lub upraw zapylanych wyłącznie przez muchówki

  • Opakowanie chroni produkt przed przegrzaniem

Play
  • Do upraw nasiennych na bardzo małych powierzchniach lub upraw zapylanych wyłącznie przez muchówki

  • Opakowanie chroni produkt przed przegrzaniem

Użyj do

Użyj do

Zapylanie odizolowanych upraw o mniejszej skali produkcji, na przykład roślin uprawianych dla nasion z nielicznymi kwiatostanami lub roślin wytwarzających niewielkie ilości pyłku.

Rodzaje upraw

Rośliny uprawne z rodzin kapustowatych, selerowatych, kompozytowych oraz liliowatych

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Podczas poszukiwania nektaru w kwiatach muchy dotykają pyłku. Muchy nie żywią się pyłkiem, a jedynie są nim oklejone. Gdy mucha odwiedza inne kwiaty, pyłek jest przenoszony na słupek kwiatu, co umożliwia zapylenie.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Kartonowa tuba zawierająca 1 kg poczwarek (ok. 30 000 much).

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Umieścić wymaganą ilość poczwarek w kubku.
  • Umieścić kubek na glebie między roślinami. Nie rozsypywać poczwarek na terenie uprawy.
  • Chronić poczwarki przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią, w tym deszczem i kondensacją.
  • Muchy będą się wykluwać stopniowo, w zależności od temperatury.
  • Jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 18°C, poczwarki należy trzymać w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 20–25°C do czasu wylęgnięcia się pierwszych much. Następnie można rozłożyć poczwarki między roślinami.
Play

Dawkowanie

Stosowaną ilość należy dostosować do liczby kwiatów na metr kwadratowy. Według ogólnej zasady, w przypadku upraw roślin kapustowatych, selerowatych oraz liliowatych należy stosować 20–25 ml poczwarek na m² raz w tygodniu, w przypadku upraw kompozytowych należy stosować 15–20 ml poczwarek na m² raz w tygodniu.

Warunki środowiskowe

Produkt Natupol Fly sprawdza się najlepiej w temperaturze otoczenia 18–28°C.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Poczwarki mogą być przechowywane idealnie 3-4 dni, maksymalnie 7 dni.

Temperatura przechowywania

3–8⁰C.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.

Do pobrania

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?