Veni Calcium

Veni Calcium Filtrowany ekstrakt wodny węglanu wapnia

Użyj Veni Calcium do:

Wspomagania rośliny podczas jej narażenia na stres związany z niedoborem wapnia.

Opakowania:

Produkt Veni Calcium jest sprzedawany w postaci płynnej w kanistrach po 5 i 20 litrów (dostępność zależy od kraju).

Informacje ogólne

Kiedy używać produktu Veni Calcium?

 • Zwiększanie i utrzymywanie dostępności Ca+ w okresach stresu i niskiej aktywności metabolicznej. 
 • Ograniczanie występowania zaburzeń związanych z niedoborami Ca+ (sucha zgnilizna wierzchołkowa, gorzka plamistość podskórna, zamieranie brzegów liści). 
 • Zwiększanie przenikalności Ca+ przez epidermę i ilości soków w komórkach. 
 • Wzmacnianie ścian komórkowych dla większej odporności na choroby. 
 • Stosowanie dolistne bez osadów wapniowych na owocach i kwiatach.

Jak działa produkt Veni Calcium?

Większość nawozów wapniowych zawiera wapń w formie zawiesiny. Zawarte z nich jony dodatnie wapnia są związane z dużymi przeciwjonami o ładunku ujemnym, np. siarczanami, azotanami, fosforanami lub chlorkami. Duże rozmiary takich cząsteczek ograniczają mobilność jonów Ca+. W opracowanym przez firmę Koppert roztworze Veni Calcium przeciwjony są niewielkie, co wynika z zastosowanego procesu wytwarzania i stosowania.  Dzięki temu wapń nie jest związany w dużej cząsteczce i jest łatwiej przyswajany poprzez epidermę. 

Badania naukowe dostarczają coraz więcej dowodów na kluczową rolę wapnia w regulowaniu procesów wzrostu i rozwoju w komercyjnych uprawach rolnych. Producenci poszukują nowatorskich metod utrzymywania stabilnego poziomu wapnia, aby nie dopuszczać do niedoborów, a dzięki temu zwiększać odporność roślin na zaburzenia fizjologiczne, patogeny i stres oraz dążyć do lepszej równowagi upraw.

Składniki

Zawartość składników odżywczych 

Tlenek wapnia (CaO) 

14% 

Woda 86%
pH 4

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. Produkt nie jest nawozem ani pestycydem i nie podlega wymogom prawnym dotyczącym rejestracji.

Jak używać Veni Calcium

Play video

Metody stosowania

Przygotowanie roztworu
 • Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć kanistrem z preparatem Veni Calcium.
 • Przed dodaniem preparatu Veni Calcium należy napełnić zbiornik opryskowy połową wymaganej ilości wody.
 • Do roztworu roboczego dodać odpowiednią ilość preparatu Veni Calcium.
 • Dokładnie wymieszać.
 • Dopełnić zbiornik opryskowy.
 • Rozprowadzić, zwracając uwagę na dokładne pokrycie powierzchni liści preparatem.
Stosowanie dolistne
 • Upewnić się, że zbiornik opryskowy jest czysty.
 • Zwracać uwagę na dokładne pokrywanie wszystkich roślin uprawnych.
 • Dozowanie podano dla 1000 litrów roztworu do oprysków na hektar.
 • Dla optymalnego przyswajania przez rośliny należy dodać adiuwant zwiększający przywieranie. 
Aplikowanie w postaci mgiełki
 • Używać z instalacjami do zimnej mgiełki o niewielkiej objętości.
 • Zwracać uwagę na dokładne pokrywanie wszystkich roślin uprawnych.
 • 2–3 litry na hektar

Dozowanie

Wybierz gatunek, aby ustalić dozowanie.

Jabłoń

Dozowanie ml/100 l 400–600
Informacje dotyczące stosowania Kontrolowanie jakości owoców i zapobieganie gorzkiej plamistości podskórnej

Borówki i jeżyny

Dozowanie ml/100 l 300–500
Informacje dotyczące stosowania Rozpocząć wraz z początkiem rozwoju owoców. Kontynuować aż do rozpoczęcia zbiorów.
Dla poprawy jakości owoców można dodatkowo aplikować w stężeniu 500 ml/100 l

Czereśnia

Dozowanie ml/100 l 500–700
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie co 10–14 dni przez cały okres rozwoju owoców aż do zbiorów

Ogórek

Dozowanie ml/100 l 300–400
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie w okresach stresu fizjologicznego i patologicznego
Odstępy 7–14 dni

Winogrona

Dozowanie ml/100 l 500–750
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni od pojawienia się pełnych owoców w celu poprawy rozwoju ścian komórkowych i zwiększenia naturalnej odporności

Warzywa liściaste

Dozowanie ml/100 l 300–400
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni od zasadzenia w celu zapewnienia dobrej jakości liści i zapobiegania zamieraniu brzegów liści

Sałata

Dozowanie ml/100 l 300–400
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni od zasadzenia w celu zapewnienia dobrej jakości liści i zapobiegania zamieraniu brzegów liści

Rośliny ozdobne

Dozowanie ml/100 l 300–450
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni w celu poprawy jakości roślin i przyspieszenia ich rozwoju

Grusza

Dozowanie ml/100 l 500–700
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie w okresie maksymalnego zapotrzebowania na wapń

Ziemniak

Dozowanie ml/100 l 300–450
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni od zasadzenia w celu zapewnienia dobrej jakości liści i zapobiegania zamieraniu brzegów liści

Truskawka

Dozowanie ml/100 l 300–450
Informacje dotyczące stosowania 3–4 opryski przed zbiorami w odstępie 7–14 dni
Dla poprawy jakości owoców można dodatkowo stosować w stężeniu 500 ml/100 l

Pomidor i papryka

Dozowanie ml/100 l 300–500
Informacje dotyczące stosowania Rutynowe stosowanie w okresach stresu fizjologicznego i patologicznego
Odstępy 7–14 dni

Skuteczność stosowania zależy od typu uprawy, pokrycia liści i warunków atmosferycznych. Aby sprawdzić reakcję upraw (np. wytrącanie osadu), należy zawsze przetestować produkt na małym obszarze przed zastosowaniem go na całej powierzchni uprawy. Preparat Veni Calcium należy stosować w szczególności w okresach wzmożonego wzrostu lub stresu roślin uprawnych. 
Podane informacje dotyczą zalecanych warunków standardowych. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne i pożądane efekty. Dalsze informacje można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Zgodność

 • Aby uniknąć wytrącania osadu, należy utrzymywać odczyn pH roztworu używanego do oprysków lub nawadniania w zakresie 5–6,5. 
 • Unikać jednoczesnego stosowania z nawozami dolistnymi, w szczególności fosforanami i siarczanami. 
 • Można stosować jednocześnie z produktami z serii Vidi.

Wyniki

[Translate to Poland:] The graph illustrates the increased absorption of calcium in the young Elaeagnus leaves.
[Translate to Poland:] During a trial, a serious calcium deficiency was created by supplying the roots with only 5% of the normal required amount of calcium. The application of Veni Calcium resulted in a tip burn index that was 15% better compared to the untreated control. This indicates that the crop is able to effectively use the calcium in Veni Calcium and incorporate it into the cells.

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert Biological Systems nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Instrukcje przechowywania:

 • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu 
 • Temperatura przechowywania: 8–20°C 
 • Ograniczona trwałość po otwarciu  
 • Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu 
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Bezpieczeństwo

Według naszej wiedzy produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Jednakże jest to skoncentrowany ekstrakt o odczynie pH równym 4, dlatego należy unikać jego niepotrzebnego kontaktu ze skórą, oczami i innymi częściami ciała. Podczas rozpylania lub przenoszenia produktu należy stosować środki bezpieczeństwa w postaci odpowiedniej odzieży i sprzętu. Produktu nie należy pić ani połykać, ponieważ nie jest on przeznaczony do spożycia przez ludzi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Dostępna jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Utylizacja

W miarę możliwości opakowanie należy poddać recyklingowi poprzez kompostowanie, a nie wyrzucać. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać od odpowiednich władz lokalnych.

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek