Ervibank

Nazwa naukowa:
Sitobion avenae
Rodzaj organizmu:
System roślin zastępczych
 • Żywiciel zastępczy dla pasożytniczych błonkówek Aphidius erviAphelinus abdominalis

 • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Play
 • Żywiciel zastępczy dla pasożytniczych błonkówek Aphidius erviAphelinus abdominalis

 • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Użyj do

Użyj do

System Ervibank służy do zapewnienia zastępczych żywicieli dla błonkówek Aphidius ervi i Aphelinus abdominalis celem odbudowy populacji, gdy w uprawie jest niewiele mszyc.

Wrogowie naturalni

Stosować Ervibank w przypadku Aphidius ervi i Aphelinus abdominalis.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Uwolnione pasożytnicze błonkówki będą pasożytować na mszycy pszennej (Sitobion avenae), występującej na plantacjach roślin zbożowych, tworząc liczną populację pasożytniczych błonkówek na roślinach zbożowych. Poziom wszelkich inwazji mszyc będzie niski ze względu na ciągłą obecność znacznych ilości pasożytniczych błonkówek, czynnie szukających mszyc w uprawach.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 1 opakowanie roślin zbożowych z około 500 mszycami pszennymi.
Wygląd produktu Opakowanie z tworzywa sztucznego.
Stadium rozwoju Wszystkie stadia rozwojowe.
Nośnik Pszenica ozima.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

 • Opakowanie należy otworzyć natychmiast po otrzymaniu
 • W wiszącym koszu o średnicy 20 cm umieścić kawałek zwilżonej wełny mineralnej
 • Wyjąć kępę roślin zbożowych z opakowania i umieścić ją na wełnie mineralnej w koszu
 • Umieścić kosz w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, najlepiej tam, gdzie może on pozostać przez 10–12 tygodni
 • Założyć kroplownik na kępie w celu stałego doprowadzania wody i składników odżywczych, zastosować odpowiedni drenaż do odprowadzania nadmiaru wody
 • Gdy korzenie zaczną rosnąć, należy przełożyć kroplownik z kępy do wełny mineralnej
 • Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy rośliny zastępcze są zawieszone nad uprawą
 • W celu zabezpieczenia uprawy przed zabrudzeniem spadzią, wydzielaną przez mszyce, pod wiszącym koszem można umieścić dużą misę z tworzywa sztucznego
 • W przypadku wystąpienia mszyc w uprawie jeszcze zanim rośliny zastępcze umożliwią uzyskanie pasożytniczych błonkówek, należy zastosować produkt Ervipar
 • Regularnie dodawać nowe kępy
 • Z chwilą pojawienia się nadpasożytów w roślinach zastępczych lub uprawie głównej należy rozpocząć wprowadzanie produktu Aphidend
Play

Dawkowanie

Stosować 5–15 opakowań Ervibank na hektar. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy się skonsultować z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Produkt Ervibank jest skuteczny w temperaturach do około 30°C/86°F.

Skutki uboczne

Mszyce występujące na roślinach zastępczych są bardzo wrażliwe na środki owadobójcze. W przypadku zamgławiania/rozpylania środków owadobójczych należy przenieść rośliny zastępcze ze szklarni na co najmniej 24 godziny. W przypadku aplikowania środka owadobójczego poprzez kroplowniki należy wyjąć kroplowniki z roślin zastępczych na mniej więcej 24 godziny. W takich przypadkach może być konieczne tymczasowe przejście na inną metodę irygacji.

Uwagi

Mszyce pszenne mogą żyć i rozmnażać się jedynie na roślinach jednoliściennych. Ponieważ większość upraw szklarniowych to rośliny dwuliścienne, nie są narażone na ataki.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

5–8°C/41–47°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. W przypadku nadmiernej kondensacji w opakowaniu zdjąć pokrywę.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?