Ervibank

Nazwa naukowa:
Sitobion avenae
Popularna nazwa:
System roślin zastępczych

Użyj do

Użyj do

Kiedy używać produktu Ervibank?

Produktu Ervibank należy używać do namnażania następujących błonkówek pasożytniczych w systemach roślin zastępczych:

 • Aphidius ervi
 • Aphelinus abdominalis

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Ervibank?

Na każdej kępie zboża wykształca się duża populacja pasożytniczych błonkówek, której liczebność ulega wahaniom. Ważne jest regularne dodawanie nowych kęp w celu utrzymania stałego tempa wprowadzania pasożytniczych błonkówek. Poziom wszelkich inwazji mszyc będzie niski ze względu na ciągłą obecność dużych ilości pasożytniczych błonkówek czynnie szukających mszyc w uprawach.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Pudełko zawierające około 500 mszyc zbożowych na rosnącej pszenicy ozimej.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Ervibank — stosowanie

 • Opakowanie należy otworzyć natychmiast po otrzymaniu.
 • Wyjąć kępę zboża z opakowania i umieścić na osobnym fragmencie zwilżonej wełny mineralnej o objętości 2–3 litrów. Zaleca się użycie wiszącej doniczki o średnicy 20 cm.
 • Umieścić doniczkę w jasnym miejscu, na przykład po słonecznej stronie głównego przejścia. Preferowane jest miejsce, gdzie rośliny będzie można pozostawić na 10–12 tygodni.
 • Zainstalować kroplownik w kępie zboża, aby zapewnić roślinom stały dostęp do wody i składników odżywczych. Nawet krótkotrwałe przesuszenie może spowodować zamieranie. Należy również zapewnić właściwy drenaż w celu odprowadzenia nadmiaru wody.
 • Gdy korzenie zaczną rosnąć, należy przełożyć kroplownik z kępy do wełny mineralnej.
 • Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy rośliny zastępcze są zawieszone nad uprawą. Takie rozwiązanie stymuluje wzrost zboża i zmniejsza jego podatność na atak mączniaka.
 • Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia roślin pleśnią powstającą na spadzi wydzielanej przez mszyce, należy pod produktem Ervibank umieścić plastikową miskę.
 • W przypadku wystąpienia mszyc jeszcze zanim rośliny zastępcze umożliwią uzyskanie pasożytów należy zastosować produkt Ervipar (co najmniej 0,5 na m²).
 • Mszyce występujące na roślinach zastępczych są bardzo wrażliwe na środki owadobójcze, w tym Pirimor. W razie stosowania pestycydów chemicznych należy zabrać kępy zboża ze szklarni na co najmniej 24 godziny. Należy je przechować w miejscu, gdzie nie dostaną się nawet opary pestycydów.
 • W przypadku aplikowania pestycydu poprzez kroplowniki należy wyjąć kroplowniki z kęp zboża na około 24 godziny. Śladowe ilości pestycydów mogą utrzymywać się w systemach nawadniających przez dłuższy czas. W takich przypadkach może być konieczne tymczasowe przejście na inną metodę irygacji.
 • Mszyce zbożowe mogą żyć i rozmnażać się jedynie na roślinach jednoliściennych. Oznacza to, że główne uprawy nie będą atakowane.
 • Z chwilą pojawienia się nadpasożytów w roślinach zastępczych lub uprawie głównej należy rozpocząć wprowadzanie produktu Aphidend.
Play

Informacje o właściwych metodach można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Ervibank zapobieganie małe nasilenie duże nasilenie
Dozowanie 5/ha - -
m²/opakowanie 2000 - -
Odstęp (dni) 14 - -
       

Optymalne warunki do stosowania produktu Ervibank

Produkt Ervibank jest skuteczny w temperaturach do około 30°C.

Skutki uboczne

Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Organizmy pożyteczne mają bardzo ograniczoną żywotność, dlatego trzeba je umieścić na roślinach jak najszybciej po odbiorze. Niespełnienie tego warunku może mieć negatywny wpływ na jakość tych organizmów. W razie konieczności przechowania produktu Ervibank należy przestrzegać poniższych instrukcji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy od zalecanego lub w niewłaściwych warunkach.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.