Aphidend

Nazwa naukowa:
Aphidoletes aphidimyza
Rodzaj organizmu:
Pryszczarek mszycojad
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mszyce
  • Do zwalczania wszystkich gatunków mszyc

Play
  • Do zwalczania wszystkich gatunków mszyc

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Wszystkie gatunki i stadia rozwoju mszyc.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Po wykluciu się z poczwarek dorosłe pryszczarki mszycojady składają jaja w koloniach mszyc. Po wykluciu się z jaj larwy zjadają mszyce.

Efekt wizualny

Mszyce są zjadane w całości, pozostaje wyłącznie skóra.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 1000–10 000 poczwarek.
Wygląd produktu Butelka 100 ml; 500 ml.
Nośnik Włókna drzewne.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Otworzyć butelkę produktu wewnątrz szklarni.
  • Umieścić butelkę bezpośrednio na ziemi lub matach z wełny mineralnej albo powiesić ją między roślinami.
  • Nie rozsypywać zawartości.
  • Po wykluciu się dojrzałe pryszczarki mszycojady opuszczą butelkę i rozprzestrzenią się wewnątrz szklarni.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphidend zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności mszyc. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych mszyc. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 1 do 10 na m2 na każde aplikację. Owady należy rozprowadzać w odstępach tygodniowych do momentu zwalczenia szkodników. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Preparat jest najbardziej skuteczny w zakresie temperatur od 20 do 30°C (68–86°F). Skuteczność znacznie spada w wyższych temperaturach. Ze względu na to, że pryszczarki mszycojady są aktywne nocą, dla zapewnienia optymalnych warunków do składania jaj konieczne jest utrzymywanie temperatury w nocy powyżej 12°C/61°F. Największą skuteczność stosowania produktu Aphidend uzyskuje się w środowisku o wysokiej wilgotności względnej (>70%).

Zastosowania z innymi produktami

Duże ilości drapieżnych roztoczy, w szczególności Amblyseius swirskii, mogą szkodliwie wpływać na działanie preparatu Aphidend ze względu na to, że drapieżne roztocza żywią się jajami Aphidoletes aphidimyza. Preparat może być łączony z parazytoidami mszyc.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10–15°C/ 50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?