Fusarium oxysporum

Fuzarioza

Informacje ogólne

Fusarium to grupa grzybów przenoszonych przez glebę, do której zalicza się wiele różnych gatunków. Grzyby z grupy Fusarium są szeroko rozpowszechnione i mogą zainfekować wiele roślin żywicielskich. Wiele gatunków uważa się za słabe patogeny, mogące zarażać tylko rośliny żywicielskie, które zostały poranione lub narażone na stres.

Cykl rozwojowy i wygląd fuzariozy

Fusarium oxysporum posiada wiele różnych formae speciales, które są selektywnie patogenne dla ograniczonej liczby upraw. Nawet w ramach jednej uprawy mogą występować różne formae speciales i powodować inne objawy. Gatunek Fusarium oxysporum jest jedynym przedstawicielem rodziny Fusarium, który faktycznie rozwija się w układzie naczyniowym rośliny żywicielskiej i rozprzestrzenia się w górę wewnątrz roślin. Pozostałe gatunki są przenoszone w górę na zewnątrz rośliny.

Większość gatunków grzybów Fusarium wytwarza wyłącznie zarodniki bezpłciowe, jednak niektóre produkują również askospory. Cykl życia Fusarium oxysporum jest podobny do większości gatunków grzybów Fusarium. Grzyby Fusarium zimują przez wiele lat w glebie i resztkach pouprawowych zakażonych roślin w postaci chlamidospor (grube komórki grzybni) lub grzybni. Mogą również przetrwać na nasionach, strukturach szklarniowych, narzędziach i maszynach. Pierwotna infekcja jest przenoszona przez nasiona lub zachodzi jako infekcja korzeni na wierzchołku korzenia lub w małych ranach, np. w miejscu, w którym główny korzeń rozgałęzia się na korzenie boczne.

Zwalczanie fuzariozy

Zapobieganie fuzariozie

  • Usuwaj lub niszcz resztki pouprawowe
  • Wybieraj odporne odmiany
  • Używaj czystych materiałów rozmnożeniowych (nasiona można skutecznie oczyścić przy wykorzystaniu gorącej wody)
  • Używaj czystego podłoża w uprawach szklarniowych
  • Dezynfekuj narzędzia, maszyny i wodę do nawadniania w szklarniach
  • Chroń rośliny przed stresem
  • Zapewnij odpowiednie odwodnienie gruntu
  • Stosuj azot w postaci azotanu zamiast amonu
  • Zapobiegaj uszkodzeniom podczas zbioru i przechowywania po zbiorze oraz wspomagaj gojenie się ran po zbiorach, w zależności od uprawy

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.