Pestalotiopsis clavispora

Zgnilizna korzeni i korony truskawki

Informacje ogólne

Nowe choroby truskawek przypisano działaniu gatunku Pestalotiopsis clavispora w przypadku zgnilizny korzeni i koron (truskawek), której objawy po raz pierwszy zaobserwowano w Holandii, lub gatunku Pestalotiopsis longisetula w przypadku plamistości liści, takich jak plamistość liści truskawki i zgnilizna owoców (choroby występujące głównie w Brazylii). Rodzaj ten jest dość złożony, więc taksonomia może się zmienić. Gatunek Pestalotiopsis clavispora nosi również nazwę Neopestalotiopsis clavispora.

Grzyb Pestalotiopsis clavispora powoduje choroby truskawek, a także choroby róż.

Cykl życia i wygląd zgnilizny korzeni i korony truskawki

Niewiele wiadomo na temat cyklu rozwojowy. Grzyb wytwarza askospory i konidia, ale ich rola w epidemii nie została jeszcze ustalona.

Grzyby Pestalotiopsis clavispora występują głównie w roślinach, które zostały osłabione na skutek stresu, np. w wyniku niedostatecznego nawożenia lub niewłaściwego podlewania (za dużo bądź za mało wody), lub uszkodzone, np. przy przenoszeniu lub wskutek ataku szkodników. Optymalna temperatura dla do rozwoju grzybów Pestalotiopsis clavispora wynosi 19–23°C, a wysoka wilgotność lub obecność wody sprzyjają rozwojowi choroby.

Zapobieganie zgniliźnie korzeni i korony truskawki

 • Chroń rośliny przed stresem:
  • Zastosuj odpowiednie środki na właściwym etapie, aby zabezpieczyć rośliny przed stresem i zmniejszyć ich podatność
 • Unikaj ekstremalnych temperatur i poziomów wody w strefie korzeni Unikaj nawadniania odgórnego, ponieważ może wspomagać rozwój choroby
  • Zapewnij zrównoważone odżywianie
 • Chroń rośliny przed uszkodzeniami powodowanymi przez owady lub powstałymi podczas obchodzenia się z roślinami
 • Zastosuj odpowiednie zabiegi higieniczne:
  • Wyrzucaj wszystkie zainfekowane rośliny do zamkniętych plastikowych worków
  • Oczyść tace, narzędzia, rynny itp. pomiędzy kolejnymi uprawami
  • Zdezynfekuj wodę używaną do nawadniania

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.