Casea

Nazwa naukowa:
Steinernema carpocapsae
Rodzaj organizmu:
Entomopatogeniczne nicienie
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
 • Do zwalczania różnych szkodników w owocach pestkowych i ziarnkowych, warzywach gruntowych i zieleni miejskiej.

 • Może być aplikowany za pomocą zwykłych opryskiwaczy

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat o długim okresie trwałości

 • Do zwalczania różnych szkodników w owocach pestkowych i ziarnkowych, warzywach gruntowych i zieleni miejskiej.

 • Może być aplikowany za pomocą zwykłych opryskiwaczy

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat o długim okresie trwałości

Użyj do

Użyj do

Preparat Casea może być stosowany do biologicznego zwalczania różnych szkodników w owocach pestkowych i ziarnkowych, warzywach gruntowych i zieleni miejskiej.

Szkodniki

 • Gąsienice (Lepidoptera): słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera); słonecznica amerykańska (Helicoverpa zea); błyszczyka (Chrysodeixis chalcites); rolnice (Agrotis spp.); błyszczka jarzynówka (Autographa gamma); ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis); South American palm borer (Paysandisia archon);
 • Muchówki: ziemiórka pleniówka (Spodoptera spp.);
 • Larwy chrząszczy (Coleoptera): Czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis); sprężykowate (Agriotes spp.); pcheki (Phyllotreta spp.)
 • Larwy chrząszczy i osobniki dorosłe (Coleoptera): zwijacz palmowy (Rhynchophorus ferrugineus); południowoamerykański ryjkowiec palmowy (Rhynchophorus palmarum)
 • Koziułkowate/komarnice (Tipulidae): Tipula spp.
 • Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera): prześwietlik platanowy (Corythucha ciliata)
Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę nosiciela w źródło pożywienia, gdzie rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni.

Efekt wizualny

Zainfekowane szkodniki w strefie korzeniowej zmieniają barwę na żółtą lub brązową, ale mogą być trudne do znalezienia ze względu na szybki rozkład. Zainfekowane szkodniki żerujące na liściach zwykle spadają na ziemię.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 3 miliardy – 4 saszetki po 750 milionów sztuk w opakowaniu.
Stadium rozwoju Zainfekowane larwy trzeciego stadium (L3).
Stężenie 86% Steinernema carpocapsae – 14-procentowy obojętny biodegradowalny materiał nośny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • Wyjąć saszetki z pudełka i pozostawić w temperaturze pokojowej na 30 minut.
 • Zawartość saszetek wsypać do wiadra zawierającego co najmniej 2 litry wody na saszetkę (temperatura wody: 15–20°C/59–68°F).
 • Dobrze wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie.
 • Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (z wyjątkiem mieszanek zbiornikowych z kompatybilnym preparatem).
 • Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. za pomocą pompy recyrkulacyjnej).
 • Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
 • W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Casea na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
 • Stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu do oprysku.

Zastosowanie

 • Nicienie można rozprowadzać za pomocą opryskiwacza pneumatycznego, opryskiwacza zamontowanego na pojeździe, opryskiwacza plecakowego lub systemu zraszającego.
 • Aby nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza jeśli mają one mniej niż 0,3 mm (50 mesh).
 • W przypadku dyszy ciśnienie robocze nie może przekraczać 20 barów/290 psi.
 • Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów – 35 mesh). Preferowane są stożkowe dysze zraszające o dużej przepustowości.
 • Należy przez cały czas mieszać roztwór, aby zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.
 • Unikać spryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
 • Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C/77°F, a pH musi być w zakresie 4–8.
 • Równomiernie spryskać roztworem powierzchnię gleby/podłoża.

Stosowanie w systemach nawadniających:

 • Zaleca się stosowanie systemów nawadniania z kompensacją ciśnienia. Jeśli takie rozwiązanie nie jest dostępne, zaleca się opryskiwanie lub zraszanie. W przypadku korzystania z systemu Dosatron/Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Koppert w celu uzyskania szczegółowych porad.
 • Spryskać roztworem natychmiast po przygotowaniu. Niewskazane jest przechowywanie wymieszanego roztworu.

Dawkowanie

Preparat Casea jest zwykle stosowany przeciwko szkodnikom liściowym w dawce 1–3 milionów nicieni na litr roztworu do opryskiwania (średnio 1,5 miliarda/ha lub 0,6 miliarda/akr) oraz przeciwko szkodnikom glebowym w dawce od 500 milionów do 3 miliardów na hektar (200 milionów do 1,2 miliarda na akr).

Czas stosowania

Czas i częstotliwość stosowania zależą od gatunku szkodnika i środowiska uprawy – wilgotności względnej, wilgotności gleby i temperatury. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

 • Steinernema carpocapsae wykazuje aktywność w temperaturach 14–34°C/57–93°F, jednak funkcjonuje optymalnie w temperaturach 19–31°C/66–88°F.
 • Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F może być śmiertelna dla nicieni.
 • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed zastosowaniem i bezpośrednio po nim.
 • Dodanie adiuwanta lub środka utrzymującego wilgotność / powstrzymującego wysychanie może przynieść dodatkowe korzyści. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
 • Spryskiwać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Skutki uboczne i zgodność

 • Pestycydy mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na produkty biologiczne.
 • Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą mieszanek zbiornikowych należy zawsze dodawać nicienie do całkowicie wypełnionego zbiornika zawierającego kompatybilny preparat.
 • Produkt jest bezpieczny dla większości pożytecznych owadów i roztoczy, ale w przypadku opryskiwania liści bezpośredni kontakt z produktem może być szkodliwy dla niektórych gatunków.

Sprawdź bazę danych skutków ubocznych w Koppert lub skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Data ważności na opakowaniu. Średnio produkt może być przechowywany przez 2–3 miesiące.

Temperatura przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2–6°C (35–43°F) w wentylowanej lodówce/chłodni.

Warunki przechowywania

Po odbiorze produktu należy wyjąć opakowania z izolacyjnego opakowania transportowego. Do czasu użycia przechowywać w ciemnej, wentylowanej lodówce/chłodni.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.