Macro-Mite

Nazwa naukowa:
Macrocheles robustulus
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Ziemiórki wciornastki
  • Drapieżny roztocz żyjący w glebie

  • Przeznaczony do zwalczania larw ziemiórek i poczwarek wciornastków

Play
Play
  • Drapieżny roztocz żyjący w glebie

  • Przeznaczony do zwalczania larw ziemiórek i poczwarek wciornastków

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Jaja, larwy i poczwarki ziemiórek, poczwarki wciornastków, larwy muchówek z rodzaju Lyprauta.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza żerują na larwach ziemiórek, poczwarkach wciornastków i innych owadach glebowych. Roztocza występują w glebie, na jej powierzchni i u podstawy łodyg roślin. Redukcja populacji szkodników przebiega powoli, ale w stałym tempie.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 50 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Kartonowy pojemnik o pojemności 3,6 litra.
Nośnik Wermikulit i mech Sphagnum spp.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Przed użyciem należy obrócić pojemnik i delikatnie wstrząsnąć.
  • Rozprowadzić materiał równomiernie na glebie lub podłożu (nie na plastiku).
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Macro-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 100 do 500 osobników na każdy m2 na aplikację. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Optymalne wyniki uzyskuje się, gdy gleba jest wilgotna i luźna, o dużej zawartości materii organicznej. Temperatura minimalna do skutecznego stosowania produktu Macro-Mite to 15°C (59°F).

Zastosowania z innymi produktami

W celu zwalczania wciornastków produkt Macro-Mite powinien być łączony z drapieżnymi roztoczami (Amblydromalus limonicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris) bądź Orius spp.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?