Aphilin

Nazwa naukowa:
Aphelinus abdominalis
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mszyce
  • Do zwalczania wielu gatunków mszyc

  • Najlepiej sprawdza się w miejscach intensywnie zaatakowanych

Play
Play
  • Do zwalczania wielu gatunków mszyc

  • Najlepiej sprawdza się w miejscach intensywnie zaatakowanych

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Produkt przeznaczony do zwalczania mszycy ziemniaczanej (Macrosiphum euphorbiae) oraz mszycy ziemniaczanej szklarniowej (Aulacorthum solani). Działa również na mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane (Myzus persicae) i inne gatunki mszyc.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Z mumii wykluwają się dorosłe pasożytnicze błonkówki, a ich samice składają jaja w mszycach. Kolejne pokolenie pasożytniczych błonkówek rozwija się wewnątrz mszycy, która przekształca się w mumię. Dorosła błonkówka wydostaje się na zewnątrz przez otwór z tyłu mumii. Pierwsze mumie można zauważyć na roślinach po około 2 tygodniach od pierwszego wprowadzenia. Błonkówki żerują również na gospodarzu.

Efekt wizualny

Zaatakowana mszyca zmienia się w czarną, podłużną mumię.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500 mumii.
Wygląd produktu Butelka 100 ml.
Nośnik Trociny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Rozsypać mumie w pobliżu zaatakowanych roślin, gdyż Aphelinus abdominalis jest mało ruchliwy.
  • Rozsypać preparat na maty z wełny mineralnej lub do pudełek dozujących (Dibox).
  • Produkt musi być suchy i pozostać w miejscu wyłożenia przez kilka dni.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphilin zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności mszyc. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,25 do 4 sztuk na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy kilkukrotnie powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Preparat jest skuteczny w zakresie temperatur od 15 do 35°C (59–95°F). Rozwiązanie sprawdza się lepiej niż gatunki z rodzaju Aphidius w wysokich temperaturach (powyżej 28°C/82°F).

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc, takimi jak na przykład Aphidend.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?