XenTari WG

Nazwa naukowa:
Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS 1857
Rodzaj organizmu:
Biologiczny insektycyd
XenTari_WG_V2.jpg
Użyj do

Użyj do

Kiedy używać produktu XenTari WG?

Zabiegi produktem XenTari WG należy wykonywać po zauważeniu pierwszych oznak występowania gąsienic w uprawie.
Okres karencji – nie stosować środka w dniu zbioru.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt XenTari WG?

Biologiczny insektycyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do selektywnego zwalczania gąsienic. Na roślinie środek działa powierzchniowo.
Gąsienice przestają żerować po 24-72 godzinach od spożycia. Młode osobniki są bardziej wrażliwe na działanie środka niż starsze.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

1kg opakowanie zawierające granulki do sporządzania zawiesiny wodnej

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

XenTari WG - Stosowanie

  • Ciecz użytkową należy przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem
  • Odważoną ilość środka rozmieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody
  • Uzyskany roztwór przelać do opryskiwacza częściowo napełnionego wodą z włączonym mieszadłem
  • Ważne, aby pH wody mieściło się w zakresie od 6-8
  • Nie mieszać z innymi produktami, które mogą wpłynąć na żywotność bakterii
  • W przypadku przerw w opryskiwaniu należy ponownie, dokładnie wymieszać ciecz roboczą

W celu uzyskania skutecznej ochrony, należy dokładnie pokryć wszystkie części roślin.

Optymalne warunki stosowania produktu XenTari WG

  • Zabieg wykonywać na suche rośliny
  • Nie wykonywać zabiegu przed spodziewanym deszczem oraz do 6h po opadach.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Środek należy przechowywać w miejscach lub obiektach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, suchych i chłodnych, osłoniętych od bezpośredniego promieniowania słonecznego w oryginalnych opakowaniach. Temperatura przechowywania 0-30°C, okres ważności 2 lata.

Biologiczny insektycyd dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW nr R-53/2018wu z dnia 15.11.2018.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 8 marca 2013 o Środkach Ochrony Roślin.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?