Entonem

Entonem Nicienie będące pasożytami owadów Steinernema feltiae

Użyj Entonem do:

Biologicznego zwalczania różnych szkodników glebowych i szkodników liści.

Opakowania:

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym
86% Steinernema feltiae, 14% obojętny materiał nośny

50 000 000 (1 saszetka)

500 000 000 (2 saszetki po 250 milionów)

2 500 000 000 (10 saszetek po 250 milionów)

Informacje ogólne

Play video

Kiedy używać produktu Entonem?

Produkt Entonem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Muchówki
Larwy ziemiórkowatych (Lycoriella, Bradysia)
Larwy minowców (Liriomyza)
Larwy wodarkowatych (Scatella)

Wciornastki
Larwy wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis)

Chrząszcze – Ryjkowce
Larwy opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus)
Pozostałe larwy ryjkowców (Otiorhynchus)

Motyle – Gąsienice
Larwy skośnika pomidorowego (Tuta absoluta)
Larwy sówkowatych: ziemiórka pleniówka (Spodoptera),
słonecznica orężówka(Helicoverpa),
błyszczka (Chrysodeixis chalcites), rolnica gwoździówka (Agrotis),
błyszczka jarzynówka (Autographa gamma).
Larwy korowódki dębówki (Thaumetopoea processionea)
Larwy jerzyka pospolitego (Korscheltellus lupulina)

Pluskwiaki
Prześwietlik platanowy (Corythucha ciliata)

Jak działa produkt Entonem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor żółty do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi albo spada na ziemię (w przypadku szkodników liści).

Jak używać Entonem

Play video

Dozowanie

Larwy ryjkowców (opuchlaki)

Otiorhynchus

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

 50 milionów nicieni 

 

 500 milionów nicieni 

 

 2,5 miliarda nicieni 

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

500 000 nicieni/m2

 

Min. 200 l/100 m2

100 m2

1 000 m2

 

5 000 m2 (0,5 ha)

 

Mała ilość szkodników:

Stosować raz

Duża ilość szkodników:

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu,

Jeśli średnia temperatura gleby wynosi powyżej 14°C, stosować preparat Larvanem.

Larwy ziemiórkowatych

Lycoriella, Bradysia

Dawkowanie

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 50 milionów nicieni 

 500 milionów nicieni 

 2,5 miliarda nicieni 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

500 000 nicieni/m2

 

 

200 l/100 m2

20 000 l/ha

 

100 m2

 

1 000 m2

 

 

5 000 m2 (0,5 ha)

 

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

W razie potrzeby powtórzyć

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

Larwy jerzyka pospolitego

Korscheltellus lupulina

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

500 000 nicieni/m2

 

Min. 200 l/100 m2

100 m2

1 000 m2

 

5 000 m2 (0,5 ha)

 

Mała ilość szkodników:

Stosować raz

Duża ilość szkodników:

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

Jeśli średnia temperatura gleby wynosi powyżej 14°C, stosować preparat Larvanem

Larwy wodarkowatych

Scatella

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

500 000 nicieni/m2

 

 

200 l/100 m2

20 000 l/ha

 

100 m2

 

1 000 m2

 

 

5 000 m2 (0,5 ha)

 

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

W razie potrzeby powtórzyć

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

Poczwarki wciornastków

Frankliniella occidentalis

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

500 000 nicieni/m2

 

 

200 l/100 m2

20 000 l/ha

 

100 m2

 

1 000 m2

 

 

5 000 m2 (0,5 ha)

 

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

W razie potrzeby powtórzyć

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

Larwy wciornastków

Frankliniella occidentalis

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

2 miliony nicieni/litr (= 250 000 nicieni/m2 w 1 250 l/ha)

 

Spryskiwać aż do spłynięcia; dostosować ilość oprysku do uprawy 

Wskazana ilość oprysku:
1 250 l/ ha
 

1 opakowanie na 25 litrów roztworu

dla powierzchni:

200 m2*

(*przy 1 250 l/ha)

1 opakowanie na 250 litrów roztworu

dla powierzchni:

2 000 m2*

1 opakowanie na 1 250 litrów roztworu

dla powierzchni:

1 ha*

Powtórzyć 3 razy w odstępie 5–7 dni; w razie konieczności kontynuować

Aby zwalczyć poczwarki wciornastków, stosować w trakcie zraszania gleby

Oprysk na liście

Zalecany kompatybilny adiuwant

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność względna musi przekraczać 75%, a temperatura 14°C

Ostrzeżenie!

Preparat Entonem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, zastosuj produkt 2 dni po zabiegu.

Larwy skośnika pomidorowego

Tuta absolutaLiriomyza

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

1,5 miliona nicieni/litr

 

Spryskiwać aż do spłynięcia i dostosować ilość oprysku do uprawy 

1 500 l/ha to minimalna zalecana ilość dla chronionych pomidorów

 

1 opakowanie na 33 litry roztworu

dla powierzchni:

220 m2*

(*przy 1 500 l/ha)

1 opakowanie na 330 litrów roztworu

dla powierzchni:

2 200 m2*

 

1 opakowanie na 1 650 litrów roztworu

dla powierzchni:

1,1 ha

 

Powtórzyć 2–3 razy w odstępie

3–5 dni

 

Oprysk na liście

Zalecany kompatybilny adiuwant

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność względna musi przekraczać 75%, a temperatura 14°C

Ostrzeżenie!

Preparat Entonem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, zastosuj produkt 2 dni po zabiegu.

Gąsienice

AgrotisAutographa gamma, Chrysodeixis calcites HelicoverpaSpodoptera

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

1,5 miliona nicieni/litr

 

 

Spryskiwać aż do spłynięcia i dostosować ilość oprysku do uprawy

Wysokie uprawy
Min. 1 250 l/ha

Niskie uprawy
500–1 250 l/ha

1 opakowanie na 33 litry roztworu dla powierzchni:

260 m2

(*przy 1 250 l/ha)

 

1 opakowanie na 330 litrów roztworu dla powierzchni:

2 600 m2*

 

 

1 opakowanie na 1 650 litrów roztworu dla powierzchni:

1,3 ha*

 

Stosować 2–3 razy w odstępie 3–5 dni

Oprysk na liście

Zwalczanie młodych larw

Zalecany kompatybilny adiuwant

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność musi przekraczać 75%, a temperatura 14°C

Larwy korowódki dębówki

Thaumetopoea processionea

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

3 miliony nicieni/litr

Od 8 do 12 litrów na drzewo

1 opakowanie na 17 litrów roztworu dla obszaru:

do 2 drzew

1 opakowanie na 166 litrów roztworu dla obszaru:

od 14 do 20 drzew

1 opakowanie na 830 litrów roztworu dla obszaru:

od 69 do 104 drzew

W razie potrzeby powtórzyć w odstępie

3–5 dni

 

Spryskać liście, najlepiej w pochmurny dzień i/lub wieczorem

Zalecany adiuwant

Prześwietlik platanowy

Corythucha ciliata

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

 

7 milionów nicieni/litr

 

 

Od 5 do 15 litrów na drzewo; średnio 10 litrów

 

1 opakowanie na 7 litrów roztworu dla obszaru:

1 drzewo

 

 

1 opakowanie na 70 litrów roztworu dla obszaru:

od 5 do 14 drzew

1 opakowanie na 350 litrów roztworu dla obszaru:

od 23 do 70 drzew

Aplikacja późną zimą / wczesną wiosną

1 aplikacja przy odpowiedniej temperaturze (> 14°C) na pnie drzew o wysokości do 6 m, zanim owady przeniosą się na liście.

Spryskać liście, najlepiej w pochmurny dzień

Zalecany adiuwant

W przypadku aplikacji późną wiosną/latem stosować preparat Capsanem

Można aplikować za pomocą produktu Aquanemix dostępnego w sklepie internetowym: plshop.koppert.com

Preparat Entonem jest kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin. Sprawdź kompatybilne produkty w aplikacji dotyczącej skutków ubocznych Koppert lub skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą mieszanek zbiornikowych zawsze dodawaj nicienie do całkowicie wypełnionego zbiornika zawierającego kompatybilny preparat.

Entonem – stosowanie

Przygotowanie roztworu opryskowego:
 1. Wyjąć saszetki z opakowania i pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej.
 2. W wiadrze przygotować co najmniej 2 litry wody o temperaturze 15–20°C na jedną saszetkę. Wsypać saszetkę do wiadra z wodą.
 3. Dobrze wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie.
 4. Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (z wyjątkiem mieszanek zbiornikowych z kompatybilnym preparatem).
 5. Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. przy pomocy pompy recyrkulacyjnej).
 6. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
 7. W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Entonem na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
Stosowanie
 1. Nicienie można aplikować za pomocą konewki, rozpylacza, zraszacza, opryskiwaczy plecakowych i pojazdowych.
 2. Aby nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza jeśli mają one mniej niż 0,3 mm (50 mesh).
 3. W przypadku dyszy ciśnienie robocze nie może przekraczać 20 barów.
 4. Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów – 35 mesh). Preferowane są stożkowe dysze zraszające o dużej przepustowości.
 5. Należy przez cały czas mieszać roztwór, aby zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.
 6. Unikać spryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
 7. Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C, a pH musi wynosić od 4 do 8.
 8. Równomiernie spryskać roztworem powierzchnię gleby/podłoża.
 9. Stosowanie przy użyciu systemów nawadniających i/lub systemów Dosatron lub Venturi: Zalecane są systemy nawadniające z kompensacją ciśnienia. Jeśli systemy takie nie są dostępne, zalecane jest spryskiwanie lub zraszanie. W przypadku korzystania z systemu Dosatron Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych porad.
 10. Niezwłocznie po przygotowaniu roztworu należy go zużyć (najpóźniej w ciągu 5 godzin). Nie należy przechowywać wymieszanego roztworu.

Optymalne warunki do stosowania produktu Entonem

 • Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5 ° C i powyżej 35 ° C może być śmiertelna dla nicieni w produkcie - optymalny zakres wynosi od 14 do 26 ° C - jednak nasze badania pokazują, że Entonem może dawać świetne rezultaty w warunkach, w których temperatura waha się między 5 a 14 ° C (również w ciągu 24 godzin). Można uznać, że nicienie w produkcie mają duży zakres tolerancji na zimno.
 • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
 • W przypadku stosowania dolistnego zastosować oprysk preparatem Entonem, gdy przez kilka godzin po zabiegu wilgotność względna będzie wynosić powyżej 75%. Pomocny może być adiuwant i/lub domieszka środka przeciw osuszaniu / substancji utrzymującej wilgoć. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
 • Spryskaj wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, jak opisano powyżej.

Przechowywanie i zasady postępowania

1. Natychmiast po otrzymaniu przesyłki wyjąć pudełko z produktem z opakowania.
2. Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C w wentylowanej lodówce / chłodnym pomieszczeniu.
3. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Sprawdzić datę przydatności podaną na pudełku.

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek