Trianum-G

Substancja czynna:
Trichoderma harzianum T-22
Rodzaj organizmu:
Pożyteczny grzyb
Kategoria produktu:
Biologiczny fungicyd
  • Zapobiega chorobom przenoszonym przez glebę i wspiera ich zwalczanie

  • Wspomaga wzrost i wyrównanie roślin

  • Preparat w postaci granulek można łatwo wymieszać z podłożem, rozprowadzić na powierzchni lub zastosować przy siewie bądź sadzeniu

Play
  • Zapobiega chorobom przenoszonym przez glebę i wspiera ich zwalczanie

  • Wspomaga wzrost i wyrównanie roślin

  • Preparat w postaci granulek można łatwo wymieszać z podłożem, rozprowadzić na powierzchni lub zastosować przy siewie bądź sadzeniu

Użyj do

Użyj do

Trianum-G chroni rośliny przed szeregiem chorób korzeni przenoszonych przez glebę dzięki kilku różnym mechanizmom działania. Wspomaga również rozwój systemu korzeniowego, pobieranie składników odżywczych i wzrost roślin.

Choroby

Grzyby Trichoderma harzianum T-22 chronią przed chorobami przenoszonymi przez glebę, w tym Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia i Microdochium. Dodatkowo preparat Trianum-G wspomaga wzrost roślin, które osiągają równą wielkość.

Rodzaje upraw

Preparat Trianum-G może być stosowany w większości upraw.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Sposób działania produktu Trianum-G opiera się na następujących mechanizmach:

Konkurencja o miejsce
Trianum-G rozwija się na powierzchni korzeni szybciej niż inne grzyby glebowe. Dzięki temu inne grzyby nie mają możliwości zasiedlenia korzeni.

Konkurencja o składniki odżywcze
Trianum-G odcina źródło składników odżywczych niezbędnych do rozwoju patogenów. Dzięki temu nie mają one możliwości rozwinięcia się.

Pasożytowanie na patogenach
Trianum-G obrasta również grzybnię patogenów. Powoduje to rozkład ścian komórkowych i obumieranie patogenów.

Wzmacnianie rośliny
Trianum-G wzmacnia system korzeniowy, ponieważ stymuluje rozwój dodatkowych włośników, co pozwala roślinom skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze. Dzięki temu rośliny są silniejsze i bardziej jednolite, co przekłada się na lepsze plony. Wpływ preparatu jest szczególnie wyraźny, gdy rośliny są narażone na stres lub uprawiane w nieoptymalnych warunkach. Preparat Trianum-G dodatkowo wzmacnia mechanizm obronny nadziemnych części rośliny dzięki zjawisku indukowanej odporności systemicznej (ISR). Działanie preparatu Trianum-G pozwala uwolnić niektóre związane składniki odżywcze, na przykład mangan, a następnie umożliwić ich przyswajanie przez rośliny.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania Worki 5 kg i 20 kg.
Formulacja Granulat (GR).
Stężenie 1,5x10⁸ cfu (żywotne zarodniki Trichoderma harzianum T-22)/gram.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

Produkt Trianum-G może być mieszany z podłożem, rozprowadzony na powierzchni gleby lub dodany do bruzdy.

Mieszanie z podłożem:
Upewnić się, że produkt jest równomiernie wymieszany z podłożem.

Aplikacja na powierzchni gleby:
Nie aplikować produktu powierzchniowo. Po aplikacji produkt należy przykryć glebą albo w inny sposób umieścić go w glebie.

W przypadku mechanicznej aplikacji za pomocą rozrzutnika granulatu otwór wylotowy rozrzutnika powinien znajdować się jak najbliżej gleby, aby zapobiec rozwiewaniu drobnych granulek przez wiatr. Upewnić się, że granulat Trianum-G przechodzi płynnie przez rurki rozrzutnika. Należy unikać zagięć w rurkach.

Do aplikacji ręcznej należy używać łyżki dozującej, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.

Dawkowanie

  • Dawkowanie preparatu Trianum-G zależy od rodzaju uprawy. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Informacje dotyczące zalecanej dawki dla każdej uprawy i sytuacji znajdują się na etykiecie.
  • Dawki zwykle wynoszą od 10–50 kilogramów/hektar, 1–10 kilogramów/1000 roślin lub 375–750 gramów/m3 podłoża
  • Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Czas stosowania

W celu uzyskania optymalnego efektu środek należy zastosować na wczesnym etapie uprawy.

Warunki środowiskowe

Produkt Trianum-G jest skuteczny w różnych warunkach środowiskowych. Grzyby Trichoderma harzianum T-22 rozwijają się w szerokim zakresie temperatur (10–34°C/50-93°F) i odczynów pH (4–8), w różnych podłożach i na korzeniach wielu różnych gatunków roślin.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Data przydatności znajduje się na opakowaniu.

Temperatura przechowywania

4-8ºC/39-46°F.

Warunki przechowywania

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?