Trianum-G

Substancja czynna:
Trichoderma harzianum T-22
Popularna nazwa:
Biologiczny środek grzybobójczy pozwalający ograniczać występowanie chorób przenoszonych poprzez glebę
Kategoria produktu:
Bio-fungicide
Trianum-G-bewerkt.jpg

Użyj do

Użyj do

Kiedy używać produktu Trianum-G?

Preparat Trianum-G zwiększa odporność roślin na stres powodowany przez choroby, braki w nawożeniu i nawadnianiu lub niesprzyjające warunki klimatyczne. Trianum-G wspomaga również przyswajanie składników odżywczych. Sprzyja to wzrostowi roślin oraz rozwojowi ich korzeni i części nadziemnych.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Trianum-G?

Produkt Trianum zawiera zarodniki pożytecznego grzyba Trichoderma harzianum szczep T-22. Prawidłowe zastosowanie preparatu Trianum powoduje wykształcenie się grzybni, która pokrywa korzenie roślin i chroni je przed następującymi patogenami:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Działanie preparatu Trianum opiera się na następujących mechanizmach:

1. Konkurencja o miejsce
Trianum rozwija się na powierzchni korzeni szybciej niż inne grzyby glebowe. Dzięki temu inne grzyby nie mają możliwości zasiedlenia korzeni.

2. Konkurencja o składniki odżywcze
Trianum odcina źródło składników odżywczych niezbędnych do rozwoju patogenów. Dzięki temu nie mają one możliwości rozwinięcia się.

3. Pasożytowanie na patogenach
Trianum obrasta również grzybnię patogenów. Powoduje to rozkład ścian komórkowych i obumieranie patogenów.

4. Wzmacnianie rośliny
Trianum wzmacnia system korzeniowy, ponieważ stymuluje rozwój dodatkowych włośników, co pozwala roślinom skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze. Przekłada się to na większe plony z silniejszych i bardziej równomiernie rozwiniętych roślin. Wpływ preparatu jest szczególnie wyraźny, gdy rośliny są narażone na stres lub uprawiane w nieoptymalnych warunkach.

5. Odporność indukowana
Preparat Trianum dodatkowo wzmacnia mechanizm obronny nadziemnych części rośliny dzięki zjawisku indukowanej odporności systemicznej (ISR).

6. Przyswajanie związanych i niezwiązanych składników odżywczych
Niezbędne roślinom składniki odżywcze, w tym niektóre pierwiastki śladowe i fosforany, występują niekiedy w glebie w postaci związanej, co uniemożliwia roślinom ich przyswajanie. Dotyczy to szczególnie gleb kwaśnych (o niższych wartościach pH). Fosforany często tworzą związki z wapniem, żelazem i innymi pierwiastkami śladowymi, przez co stają się nierozpuszczalne w wodzie.

Działanie preparatu Trianum pozwala uwolnić niektóre związane składniki odżywcze i umożliwić ich przyswajanie przez rośliny. Niektóre pierwiastki, na przykład mangan, mają kluczowe znaczenie dla odporności roślin na choroby. Mangan odgrywa ważną rolę w naturalnych procesach obrony roślin przed chorobami.

Zastosowanie produktu Trianum powoduje między innymi wydzielanie substancji przekształcających jony żelaza Fe3+ w Fe2+, dzięki czemu ten pierwiastek staje się przyswajalny dla rośliny.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Trianum-G jest dostępny w opakowaniach o wielkości: 5 kg i 20 kg.
Postać: granulat (GR)
Stężenie: 1% w/w zarodników Trichoderma harzianum, szczep T-22 (1,5 x 108 zarodników/g) i 99% w/w składników obojętnych

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Trianum-G — stosowanie

Preparat Trianum-G można wymieszać z podłożem lub aplikować wprost pod rośliny za pomocą łyżeczki.

Rozprowadzanie w glebie lub na grządkach:

 • Upewnić się, że preparat Trianum-G jest równomiernie rozprowadzony.
 • Aplikować granulat Trianum-G jak najbliżej nasion lub korzeni. Granulki produktu Trianum-G są bardzo drobne (300–700 mikrometrów). Dlatego zalecane jest stosowanie ich z jak najmniejszej odległości od nasion lub gleby, aby ograniczyć ryzyko rozpraszania ich przez wiatr.
 • Upewnić się, że granulat Trianum-G przechodzi płynnie przez rurki rozrzutnika. Należy unikać zakrętów w rurkach.
 • Dawkowanie: 750g/m3 podłoża

Aplikacja pod rośliny:

 • Dawkowanie: 1g pod roślinę, przy każdym przesadzaniu

Optymalne warunki do stosowania produktu Trianum-G

Produktu Trianum-G należy używać zapobiegawczo. Dla optymalnych wyników zaleca się stosowanie preparatu Trianum-G na początku cyklu uprawy, najlepiej podczas wysiewu, sadzenia lub przygotowywania sadzonek. Produkt Trianum-G jest skuteczny w różnych warunkach środowiskowych. Rozwija się w szerokim zakresie temperatur (10–34°C) i odczynów pH (4–8), w różnych podłożach i na korzeniach wielu różnych gatunków roślin.

Skutki uboczne

Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Firma Koppert Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Instrukcje przechowywania:

 • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu
 • Temperatura przechowywania: od 4°C do 8°C
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Biologiczny fungicyd dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia nr R-8/2017wu z dn. 21.02.2017 r.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 8 marca 2013 o Środkach Ochrony Roślin.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.