Spical-Plus

Nazwa naukowa:
Neoseiulus californicus
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Przędziorki
  • Do zwalczania przędziorków

  • W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż P. persimilis

  • Do stosowania w umiarkowanych warunkach klimatycznych w uprawach pod osłonami

Play
Play
  • Do zwalczania przędziorków

  • W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż P. persimilis

  • Do stosowania w umiarkowanych warunkach klimatycznych w uprawach pod osłonami

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae); przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi); przędziorek cytrusowy (Panonychus citri) oraz inne gatunki przędziorka.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza namnażają się w saszetce, a po jej opuszczeniu rozprzestrzeniają się w uprawach przez okres kilku tygodni. Przebijają one ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 100–500 saszetek. Każda saszetka zawiera 100 drapieżnych roztoczy oraz pokarm.
Wygląd produktu Saszetki w kartonowym opakowaniu.
Nośnik Otręby.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od bezpośredniego dostępu światła słonecznego.
  • Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
  • Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spical-Plus zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych przędziorków. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie. Powtórzyć po 4 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55–90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

17-20°C/63-68°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?