Thripex-V

Nazwa naukowa:
Neoseiulus cucumeris
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki
 • Do zwalczania wciornastków

 • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

Play
 • Do zwalczania wciornastków

 • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Młode larwy różnych gatunków wciornastków.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 50 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Butelka 1000 ml.
Nośnik Wermikulit i niewielka ilość otrąb.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

 • Przed użyciem należy delikatnie obrócić i wstrząsnąć butelkę lub wiaderko.
  • Butelka: Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
  • Wiaderko: Produkt Thripex należy rozkładać przy pomocy łyżki.
 • Materiał należy rozprowadzić na liściach lub ułożyć małe pryzmy na matach z wełny mineralnej.
 • Należy upewnić się, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
 • Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni uprawy, co najmniej w 4000 miejsc na hektar.
 • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Thripex-V zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 50 do 500 sztuk na m2 na każde aplikację. Aplikację należy w razie potrzeby powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Neoseiulus cucumeris działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 15 do 25°C (59-77°F). Skuteczność spada w temperaturach powyżej 30°C/86°F. Neoseiulus cucumeris jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 70%.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być łączony z roztoczami Orius. Nie należy mieszać preparatu z innymi drapieżnymi roztoczami (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Zastosować w dniu otrzymania.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?