Capyphor

Substancja czynna:
Heterorhabditis bacteriophora
Rodzaj organizmu:
Entomopatogeniczne nicienie
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
 • Do zwalczania opuchlaków i innych ryjkowców oraz chrząszczy w różnych rodzajach upraw

 • Może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy lub systemów nawadniania

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat 

Play
 • Do zwalczania opuchlaków i innych ryjkowców oraz chrząszczy w różnych rodzajach upraw

 • Może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy lub systemów nawadniania

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat 

Użyj do

Użyj do

Capyphor może być stosowany do biologicznego zwalczania larw ryjkowców i innych chrząszczy w szerokim zakresie upraw.

Szkodniki

Gąsienice (Lepidoptera):

 • jerzyk pospolity (Korscheltellus lupulina)
 • Chrząszcze z rodziny żukowatych (Scarabaeidae) w stadium larwalnym (pędraki) z gatunków:

Amphimallon majale, Guniak czerwczyk (Amphimallon solstitialis), Amphimallon aestivus, Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola), Phyllophaga spp., Hoplia philanthus i inne chrząszcze z rodzaju Hoplia, Popilia japonica, Anomala orientalis, Autoserica castanea, nierówienka listnik (Anomala dubia), jedwabek brunatny (Serica brunnea), Anoxia villosa, Nierówienka listnik (Anomala dubia), Plug (Aphodius spp.), Chrząszcz azjatycki (Exomala orientalis),

 • Chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) w stadium larwalnym (pędraki) z gatunków:

Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus) i inne gatunki opuchlaków (Otiorhynchus spp.), Diaprepes abbreviatus), Pachnaeus spp., Naupactus xanthographus

 • Inne:

Niesobka pniówka (Korscheltellus lupulina), Osiewnik rolowiec (Agriotes lineatus) i inne osiewniki (Agriotes spp.), Pchełki (Phyllotreta spp.), Gąsienice (Lepidoptera)

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Po zastosowaniu nicienie w trzecim stadium larwalnym (inwazyjne młode osobniki L3) przenikają do organizmu szkodnika przez jego naturalne otwory lub przez naskórek przenosząc bakterie (Photorhabdus spp.) do organizmu owada. Bakterie te wytwarzają toksyny, które zabijają owada i przekształcają tkankę żywiciela w źródło pożywienia dla nicieni. Następnie nicienie rozwijają się do czwartego stadium larwalnego - hermafrodytycznych (obupłciowych) dorosłych osobników, które dalej się rozmnażają. Kolejne pokolenia składają się z samców i samic. Trzecie stadium larwalne (L3) jest jedynym stadium, które może przetrwać poza żywicielem, ponieważ nie żywi się pokarmem zewnętrznym, ale wykorzystuje wewnętrzne zapasy.

Efekt wizualny

Zainfekowane szkodniki w strefie korzeniowej zmieniają kolor z czerwonego na brązowy, ale mogą być trudne do znalezienia ze względu na szybki rozkład.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 3 miliardy – 4 saszetki po 750 milionów sztuk w opakowaniu.
Stadium rozwoju Zainfekowane larwy trzeciego stadium (L3).
Stężenie 86% Heterorhabditis bacteriophora - 14% obojętny biodegradowalny nośnik.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • Wyjąć saszetki z pudełka i pozostawić w temperaturze pokojowej przez około 30 minut.
 • Zawartość saszetek zawartość saszetek do wiadra zawierającego co najmniej 6 litrów wody na saszetkę (temperatura wody: 15-20°C)
 • Dokładnie wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie
 • Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (nie dotyczy stosowania nicieni łącznie z innymi kompatybilnymi produktami).
 • Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. przy pomocy pompy recyrkulacyjnej lub mieszadła).
 • Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
 • W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Capyphor na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
 • Stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu do oprysku.

Zastosowanie

 • Nicienie można aplikować za pomocą opryskiwaczy wentylatorowych, systemu nawadniania, opryskiwaczy plecakowych lub innych opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych.
 • Aby uniknąć zapychania, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza filtry drobniejsze niż 0,3 mm (50 mesh/300 μm).
 • Maksymalne możliwe do zastosowania ciśnienie wynosi 20 barów/290 psi (mierzone na dyszy opryskiwacza).
 • Otwór dyszy rozpylającej powinien wynosić co najmniej 0,5 mm (35 mesh/500 μm). Najlepiej stosować dysze stożkowe lub płaskie o dużym przepływie cieczy.
 • Należy zapewnić ciągłe mieszanie, aby zapobiec opadaniu nicieni na dno zbiornika opryskiwacza.
 • Unikać opryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
 • Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C, a pH musi mieścić się w zakresie 4-8.
 • Ciecz roboczą należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby/podłoża.

Stosowanie w systemach nawadniających:

 • Zaleca się aplikację przez systemy nawadniające (systemy nawadniające z kompensacją ciśnienia). Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się opryskiwanie, podlewanie lub zraszanie. W przypadku iniekcji przez systemy Dosatron/Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Koppert w celu uzyskania szczegółowych porad.
 • Wykorzystać ciecz roboczą, jak najszybciej po jej przygotowaniu. Nie przechowywać przygotowanego roztworu.
Play

Dawkowanie

Capyphor jest zwykle stosowany przeciwko szkodnikom glebowym w ilości od 500 milionów do 5 miliardów nicieni na hektar (200 milionów do 2 miliardów na akr).

Czas stosowania

Czas i częstotliwość stosowania zależą od gatunku szkodnika i środowiska uprawy – wilgotności względnej, wilgotności gleby i temperatury. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

 • Heterorhabditis bacteriophora jest aktywny w temperaturze 16-35°C, najlepiej działa w temperaturze 19-33°C.
 • Temperatura gleby poniżej 5°C i powyżej 35°C może być śmiertelna dla nicieni.
 • Nicienie są wrażliwe na światło ultrafioletowe (UV): nie należy ich aplikować w bezpośrednim świetle słonecznym.
 • Wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie przez kilka dni po aplikacji. Jeśli to możliwe, należy nawadniać uprawę przed i po aplikacji.
 • Korzystne może być dodanie substancji wspomagającej (adiuwanta) i/lub środka przeciw wysuszeniu/utrzymującego wilgoć. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert.
 • Opryskiwać w warunkach niskiego natężenia UV, wieczorem lub rano, pozwalając nicieniom działać przez kilka godzin w optymalnym zakresie temperatury i wilgotności, wymienionych powyżej.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po otrzymaniu

Data ważności znajduje się na opakowaniu. Produkt może być przechowywany średnio przez 7 tygodni.

Temperatura przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-6°C/35-43°F w wentylowanej lodówce/chłodni.

Warunki przechowywania

Po otrzymaniu wyjąć pudełka z izolacyjnego opakowania transportowego. Przechowywać w ciemnej, wentylowanej lodówce/chłodni do momentu użycia.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.