Aphidalia

Nazwa naukowa:
Adalia bipunctata
Rodzaj organizmu:
Chrząszcz drapieżny (biedronka)
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mszyce
  • Do zwalczania wszystkich gatunków mszyc na drzewach

  • Do zwalczania wszystkich gatunków mszyc na drzewach

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Wszystkie gatunki i stadia rozwoju mszyc.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Biedronki żywią się mszycami i składają jaja w koloniach mszyc. Po wykluciu się z jaj larwy również żywią się mszycami.

Efekt wizualny

Mszyce są zjadane w całości.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 100 larw.
Wygląd produktu Torebka bawełniana.
Nośnik Łuski gryki.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Otworzyć torebkę i przymocować ją do drzewa w pobliżu pierwszej gałęzi za pomocą gwoździa lub drutu.
  • Zastosować 1 torebkę na każde 25 cm średnicy pnia drzewa. Nie przekraczać 3 torebek na drzewo.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphidalia zależy od warunków klimatycznych i wielkości drzew. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na drzewach pierwszych mszyc. Należy zastosować co najmniej jedną torebkę bawełnianą na jedno drzewo, w przypadku dużych drzew można zastosować maksymalnie 3 torebki. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Adalia bipunctata działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 15 do 30°C (59-86°F).

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?