Pherodis

Typ:
Species-specific pheromones or lures
Popularna nazwa:
Feromony odpowiednie dla gatunku
Kategoria produktu:
Monitoring

Użyj do

Użyj do

Kiedy używać produktu Pherodis?

Produkt Pherodis umożliwia wykrywanie motyli, ciem, chrząszczy lub uskrzydlonych samców wełnowców w szklarniach i na wolnym powietrzu.

Dostępne są feromony do różnych gatunków ciem:

Adoxophyes orana

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Autographa gamma

Cacoecimorpha pronubana

Cameraria ohridella

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

Cossus cossus

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

Cydia funebrana

Cydia pomonella

Cydia pyrivora

Cydia splendana

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis

Eupoecilia ambiguella

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

Lobesia botrana

Mamestra brassicae

Musca domestica

Operophtera brumata

Opogona sacchari

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubilalis (szczep EZ)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella

Phtorimaea operculella

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia / Ephestia

Plutella xylostella

Prays oleae

Rhagoletis cerasi

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

Trichoplusia ni

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrinaDostępne są feromony do chrząszczy:

Rhynchophorus ferrugineus

Dostępne są feromony do wełnowców:

Planococcus citri


Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Pherodis?

Z kapsułek Pherodis uwalnia się odpowiedni dla gatunku feromon płciowy, który wabi do pułapki dorosłe samce danego gatunku szkodnika. Owady przywierają do płytki z lepem, co umożliwia ich wykrycie, policzenie i zidentyfikowanie.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Opakowania zawierające 1, 2 lub 4 dozowniki z odpowiednimi dla gatunku feromonami płciowymi

Stosować w połączeniu z pułapkami Deltatrap

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Pherodis — stosowanie

  • Saszetki zawierające dozowniki feromonów wyjąć z lodówki i otworzyć. Dozowników nie należy dotykać, gdyż mogłoby to spowodować rozniesienie feromonów na inne obszary szklarni.
  • Umieścić kapsułkę na płytce lepowej pułapki Deltatrap i zawiesić pułapkę w odpowiednim miejscu.
  • Rozwiesić pułapki około 10 cm powyżej roślin w miejscach, gdzie będzie łatwo je sprawdzać (np. wzdłuż głównej alejki).
  • Aby uniknąć wzajemnego zakłócania działania, należy rozłożyć pułapki możliwie jak najbardziej równomiernie na danym obszarze.
  • Przypisać każdej pułapce Deltatrap numer seryjny. Każdą pułapkę należy opisać od zewnątrz, podając numer seryjny i typ feromonu.
  • Przed przejściem do montażu pułapek feromonowych na inny gatunek motyla lub ćmy należy umyć ręce.
  • Podczas kilku pierwszych dni od założenia nowej kapsułki feromonowej liczba łapanych ciem lub motyli może być większa niż zwykle. Jest to spowodowane tymczasowym zwiększeniem ilości feromonu uwalnianego z nowej kapsułki.
  • Dozowniki feromonów działają przez 6 tygodni. Po upływie 6 tygodni należy wymienić kapsułkę wewnątrz pułapki, zawsze stosując dozownik z tym samym typem feromonu.

Dozowanie

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Gdy konieczne jest uwzględnienie czynników lokalnych, w tym gatunku roślin, warunków klimatycznych i natężenia inwazji, mogą mieć zastosowanie zalecenia indywidualne. Informacje o właściwych metodach można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Dozowanie:

  • Na każdy oczekiwany gatunek motyla lub ćmy należy stosować od dwóch do czterech dozowników na hektar.
  • W przypadku wełnowców należy używać jednego dozownika na 500–1000 m².

Optymalne warunki do stosowania produktu Pherodis

Nigdy nie należy otwierać plastikowej rurki stanowiącej dozownik feromonu, ponieważ spowoduje to błyskawiczne i całkowite wyparowanie całego feromonu. Ścianki rurki plastikowej są przepuszczalne dla feromonu, który jest w ten sposób stopniowo uwalniany.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Dozowniki z feromonem i zawierające je saszetki należy przechowywać w temperaturze poniżej 4°C, a najlepiej w zamrażalniku (-18°C).

Data produkcji znajduje się na opakowaniu. Okres przydatności dozowników wynosi 2 lata od daty produkcji w przypadku przechowywania w zamrażalniku i 1 rok w przypadku przechowywania w lodówce (4–6°C).

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.