Phomopsis sclerotioides

Czarna zgnilizna korzeni dyniowatych

Informacje ogólne

Gatunek Phomopsis sclerotioides jest patogenem roślinnym atakującym dyniowate i powodującym czarną zgniliznę korzeni dyniowatych.

Cykl rozwojowy i wygląd czarnej zgnilizny korzeni dyniowatych

Phomopsis sclerotioides może przetrwać w glebie i jest silnym konkurentem saprofitycznym, co oznacza, że może szybko kolonizować „czyste” lub wysterylizowane gleby i podłoża. Grzyb ten gromadzi się w skupiskach, a zatem dezynfekcja musi zostać przeprowadzona dokładnie i równomiernie. Gatunek Phomopsis sclerotioides tworzy sklerocja, które mogą przetrwać niekorzystne warunki przez lata w glebie, ale niewiele więcej wiadomo na temat cyklu życia tego gatunku. Grzyby są przenoszone przez cząsteczki wody, powietrza i gleby.

Zwalczanie czarnej zgnilizny korzeni dyniowatych

Zapobieganie czarnej zgniliźnie korzeni dyniowatych

  • Przeprowadź test na obecność grzybów Phomopsis sclerotioides z wykorzystaniem narzędzi molekularnych przed sadzeniem
  • Użyj odpornej podkładki Cucurbita ficifolia
  • Przeprowadź sterylizację parową gleby/podłoża
  • Fumigacja przy użyciu środków dezynfekujących gleby jest skuteczna tylko przy równomiernym zastosowaniu
    Uwaga: ponieważ ten grzyb może szybko ponownie skolonizować glebę/podłoże, dezynfekcję należy przeprowadzać co najmniej raz w roku
  • Zdezynfekuj roztwór do nawożenia i wodę do nawadniania

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.