Aphiscout

Nazwa naukowa:
Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicze błonkówki
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mszyce
  • Do zwalczania wielu gatunków mszyc

  • Do stosowania profilaktycznego

  • Kolor i kształt mumii wskazuje, które gatunki pasożytniczych błonkówek mogą być wykorzystane do dalszego zwalczania szkodników

Play
  • Do zwalczania wielu gatunków mszyc

  • Do stosowania profilaktycznego

  • Kolor i kształt mumii wskazuje, które gatunki pasożytniczych błonkówek mogą być wykorzystane do dalszego zwalczania szkodników

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Produkt skuteczny w zwalczaniu większości powszechnie występujących mszyc.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Z mumii wykluwają się dorosłe osobniki pasożytniczych błonkówek, a ich samice składają jaja w mszycach. Kolejne pokolenie pasożytniczych błonkówek rozwija się wewnątrz mszycy, która przekształca się w mumię. Dorosła błonkówka wydostaje się na zewnątrz przez otwór w mumii. Pierwsze mumie można zauważyć na roślinach po około 2 tygodniach od pierwszego wprowadzenia.

Efekt wizualny

Zaatakowane mszyce zamieniają się w mumie, które wyglądają nieco inaczej w zależności od gatunku pasożytniczej błonkówki.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 250 mumii: 20% Aphidius colemani, 15% Aphidius ervi, 15% Aphelinus abdominalis, 40% Praon volucre, 10% Ephedrus cerasicola.
Wygląd produktu Kartonowa tuba o pojemności 90 ml z dziurkowaną pokrywką.
Nośnik Brak.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Odkleić zewnętrzną warstwę etykiety, zaczynając od prawego górnego rogu.
  • Zawiesić tubę w pozycji poziomej na drucie ogrodniczym, gałęzi lub łodydze, owijając etykietę wokół opakowania i przyklejając jej koniec z powrotem do etykiety.
  • Przekręcić pokrywkę, aby otwory w pokrywce były w jednej linii z otworem w opakowaniu.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphiscout zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności i gatunków mszyc. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,75 do 1,5 pasożytniczych błonkówek na każdy m2. Odpowiada to jednej jednostce na każde 250–350 m2. Pasożytnicze błonkówki pojawią się w ciągu 2 tygodni. Zabiegi należy powtórzyć, jeśli mszyce nadal występują na uprawach. Jeśli znany jest gatunek mszycy, lepszym rozwiązaniem może być zmiana preparatu na produkt służący do zwalczania jednego gatunku mszycy (Aphilin, Aphipar, Aphipar-M lub Ervipar). Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Produkt Aphiscout jest skuteczny w temperaturach od 16°C/61°F do 30°C/86°F.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc, takimi jak na przykład Aphidend.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?