Aphipar

Nazwa naukowa:
Aphidius colemani
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Mszyce
  • Do zwalczania mszyc, w szczególności Myzus spp. oraz mszycy ogórkowej

  • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników

Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play
  • Do zwalczania mszyc, w szczególności Myzus spp. oraz mszycy ogórkowej

  • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Produkt przeznaczony do zwalczania przede wszystkim mszycy ogórkowej (Aphis gossypii); mszycy brzoskwiniowo-tytoniowej (Myzus persicae var. nicotianae) i mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej (Myzus persicae var. persicae).

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Z mumii wykluwają się dorosłe pasożytnicze błonkówki, a ich samice składają jaja w mszycach. Kolejne pokolenie pasożytniczych błonkówek rozwija się wewnątrz mszycy, która przekształca się w mumię. Dorosła błonkówka wydostaje się na zewnątrz przez otwór z tyłu mumii. Pierwsze mumie można zauważyć na roślinach po około 10–14 dniach od pierwszego wprowadzenia wprowadzenia.

Efekt wizualny

Zaatakowana mszyca zmienia się w brązową mumię.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500; 1000; 5000 mumii.
Wygląd produktu Butelka 100 ml; 500 ml.
Nośnik Trociny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Rozsypać preparat na maty z wełny mineralnej lub do pudełek Dibox.
  • Produkt musi być suchy i pozostawać nieporuszany w miejscu wyłożenia co najmniej przez kilka dni.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphipar zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności mszyc. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,25 do 4 sztuk na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Preparat osiąga największą skuteczność w zakresie temperatur od 20 do 25°C (68–77°F). Skuteczność w temperaturach powyżej 30°C/86°F jest ograniczona.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc, takimi jak na przykład Aphidend.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8–10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?