NoFly WP

Nazwa naukowa:
Paecilomyces fumosoroseus szczep FE9901
Rodzaj organizmu:
Biologiczny insektycyd
Isarid 1
Isarid 3
Użyj do

Użyj do

Kiedy używać produkt NOFLYWP?

Rozpocznij aplikację NOFLY, gdy zaobserwujesz pierwsze objawy żerowania mączlików lub wciornastków.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt NOFLYWP?

 1. KONTAKT: W kontakcie zarodniki identyfikują naskórek owada i przyczepiają się do niego poprzez hydrofobową interakcję między ścianą zarodników a warstwą lipidową naskórka.
 2. KIEŁKOWANIE: Zarodniki kiełkują na owadach. Strzępki penetrują woskową chitynową i białkową matrycę naskórka. Owad przestaje żerować lub rozmnażać się (10h).
 3. WZROST: P. fumosoroseus penetruje naskórek żywiciela, namnażanie grzybów następuje poprzez tworzenie strzępek. Uwalnianie enzymów powoduje paraliż mięśni (24 godz.) i ostatecznie śmierć (72 godz.).
 4. SPORULACJA: Zarodnikowanie następuje w ciągu 72h. W warunkach wysokiej wilgotności względnej (+50%) grzyb może rozwijać się na zewnątrz owada i wytwarzać nowe zarodniki zakaźne.
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

1 kg opakowanie do sporządzenia zawiesiny wodnej

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

 • Rozpocznij aplikację NOFLY, gdy zaobserwujesz pierwsze objawy żerowania szkodników.
 • Wykonaj 4 aplikacje co 5-7 dni.
 • Aplikacja możliwa w każdym momencie cyklu upraw, nawet w okresie zbiorów.
 • Wysoka kompatybilność ze środkami ochrony roślin.
 • Zalecane jest wyłącznie siarki na 3 dni przed i 3 dni po aplikacji produktu.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

 • Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
 • Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający: kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, w suchym miejscu, w temperaturze 2°C - 6°C.
 • Biologiczny insektycyd dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW nr R- 23/2021wu z dnia 29.10.2021 r.
 • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
 • Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 8 marca 2013 o Środkach Ochrony Roślin.
Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.