Capsanem

Nazwa naukowa:
Steinernema carpocapsae
Rodzaj organizmu:
Nicienie będące pasożytami owadów
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
 • Do zwalczania różnych szkodników w uprawach polowych i pod osłonami

 • Zachowuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat o długim okresie trwałości

Play
 • Do zwalczania różnych szkodników w uprawach polowych i pod osłonami

 • Zachowuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur

 • Wysoce rozpuszczalny, biodegradowalny preparat o długim okresie trwałości

Użyj do

Użyj do

Capsanem może być stosowany do biologicznego zwalczania różnych szkodników owadzich w uprawach pod osłonami i polowych. Zachowuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Produkt można również stosować jako oprysk dolistny

Szkodniki

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę nosiciela w źródło pożywienia, gdzie rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni.

Efekt wizualny

Zainfekowane szkodniki są zazwyczaj trudne do znalezienia. Zainfekowane szkodniki żerujące na liściach zwykle spadają na ziemię. Zainfekowane szkodniki w strefie korzeniowej zmieniają barwę na żółtą lub brązową, ale mogą być trudne do znalezienia ze względu na szybki rozkład.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania
 • 50 milionów – 2 saszetki po 25 milionów.
 • 500 milionów – 2 saszetki po 250 milionów sztuk w opakowaniu.
 • 2,5 miliarda – 10 saszetek po 250 milionów sztuk w opakowaniu.
Stadium rozwoju Zainfekowane larwy trzeciego stadium (L3).
Stężenie 86% Steinernema carpocapsae – 14% obojętny biodegradowalny materiał nośny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • Wyjąć saszetki z pudełka i pozostawić w temperaturze pokojowej na 30 minut.
 • Zawartość saszetek wsypać do wiadra zawierającego co najmniej 2 litry wody na saszetkę (temperatura wody: 15–20°C/59-68°F).
 • Dobrze wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie.
 • Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (z wyjątkiem mieszanek zbiornikowych z kompatybilnym preparatem).
 • Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. przy pomocy pompy recyrkulacyjnej).
 • Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
 • W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Capsanem na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
 • Stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu do oprysku.

Stosowanie

 • Nicienie można aplikować za pomocą konewki, rozpylacza, zraszacza, opryskiwaczy plecakowych i pojazdowych.
 • Aby nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza jeśli mają one mniej niż 0,3 mm (50 mesh).
 • W przypadku dyszy ciśnienie robocze nie może przekraczać 20 barów/290 psi.
 • Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów – 35 mesh). Preferowane są stożkowe dysze zraszające o dużej przepustowości.
 • Należy przez cały czas mieszać roztwór, aby zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.
 • Unikać spryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
 • Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C/77°F, a pH musi wynosić od 4 do 8.
 • Równomiernie spryskać roztworem powierzchnię gleby/podłoża.

Stosowanie w systemach nawadniających:

 • Zaleca się stosowanie systemów nawadniania z kompensacją ciśnienia. Jeśli takie rozwiązanie nie jest dostępne, zaleca się opryskiwanie lub zraszanie. W przypadku korzystania z systemu Dosatron/Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych porad.
 • Niezwłocznie po przygotowaniu roztworu należy go zużyć. Niewskazane jest przechowywanie wymieszanego roztworu.
Play

Dawkowanie

Capsanem stosuje się zazwyczaj w dawce od 250 000 do 500 000 nicieni na m² w przypadku stosowania na glebę oraz od 1 do 3 milionów nicieni na litr w przypadku stosowania na liście (aż do spłynięcia). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z etykietą produktu.

Czas stosowania

Czas i częstotliwość stosowania zależą od gatunku szkodnika i środowiska uprawy – wilgotności względnej, wilgotności gleby i temperatury. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

 • Steinernema carpocapsae wykazuje aktywność w temperaturach 14–34°C/57–93°F, jednak funkcjonuje optymalnie w temperaturach 19–31°C/66–88°F.
 • Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F może być śmiertelna dla nicieni.
 • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed zastosowaniem i bezpośrednio po nim.
 • W przypadku stosowania na liściach produkt Capsanem należy stosować do oprysków, gdy wilgotność względna powietrza przekroczy 75%. Po zakończeniu oprysku utrzymywać wilgotność na tym poziomie przez kilka godzin.
 • Dodanie adiuwanta lub środka utrzymującego wilgotność / powstrzymującego wysychanie może przynieść dodatkowe korzyści. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
 • Spryskiwać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Skutki uboczne i zgodność

 • Pestycydy mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na produkty biologiczne
 • Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą mieszanin zbiornikowych należy zawsze dodawać nicienie do całkowicie wypełnionego zbiornika zawierającego kompatybilny preparat
 • Produkt jest bezpieczny dla większości pożytecznych owadów i roztoczy, ale w przypadku opryskiwania liści bezpośredni kontakt z produktem może być szkodliwy dla niektórych gatunków

Sprawdź naszą bazę danych dotyczącą skutków ubocznych lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Koppert w celu uzyskania szczegółowych porad.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Data ważności na opakowaniu. Średnio produkt może być przechowywany przez 2–3 miesiące.

Temperatura przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C (35-43°F) w wentylowanej lodówce/chłodni.

Warunki przechowywania

Po odbiorze produktu należy wyjąć opakowania z izolacyjnego opakowania transportowego. Do czasu użycia przechowywać w ciemnej, wentylowanej lodówce/chłodni.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?