Capsanem

Capsanem Nicienie będące pasożytami owadów Steinernema carpocapsae

Użyj Capsanem do:

Biologicznego zwalczania różnych szkodników glebowych i szkodników liści.

Opakowania:

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym
86% Steinernema carpocapsae, 14% obojętny materiał nośny

50 000 000 (2 saszetki po 25 milionów)
500 000 000 (2 saszetki po 250 milionów)
2 500 000 000 (10 saszetek po 250 milionów)

Informacje ogólne

Kiedy używać preparatu Capsanem?

Produkt Capsanem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Motyle – Gąsienice
Larwy skośnika pomidorowego (Tuta absoluta)
Larwy sówkowatych (Spodoptera), słonecznica orężówka (Helicoverpa), błyszczka (Chrysodeixis chalcites), rolnica gwoździówka (Agrotis), błyszczka jarzynówka (Autographa gamma), ćma (Duponchelia fovealis)
Larwy ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis)
Larwy ćmy (Crambus hortuellus, Chrysoteuchia topiaria)

Chrząszcze
Larwy stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata)
Larwy chrząszcza (Capnodis tenebrionis)

Muchówki
Larwy wodarkowatych (Scatella )
Larwy koziułkowatych (Tipula)

Inne rzędy
Tasznikowate (Nesidiocoris tenuis)
Prześwietlik platanowy (Corythucha ciliata)
Turkucie (Turkuć podjadek Gryllotalpa gryllotalpa, Turkucie z gatunku Neoscapteriscus)

Jak działa produkt Capsanem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor żółty do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi albo spada na ziemię (w przypadku oprysku liści).

Jak używać Capsanem

Play video

Capsanem – stosowanie

Przygotowanie roztworu opryskowego
 1. Wyjąć saszetki z opakowania i pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej.
 2. W wiadrze przygotować co najmniej 2 litry wody o temperaturze 15–20°C na jedną saszetkę. Wsypać saszetkę do wiadra z wodą.
 3. Dobrze wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie.
 4. Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (z wyjątkiem mieszanek zbiornikowych z kompatybilnym preparatem).
 5. Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. przy pomocy pompy recyrkulacyjnej).
 6. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
 7. W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Capsanem na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
Stosowanie
 1. Nicienie można aplikować za pomocą konewki, rozpylacza, zraszacza, opryskiwaczy plecakowych i pojazdowych.
 2. Aby nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza jeśli mają one mniej niż 0,3 mm (50 mesh).
 3. W przypadku dyszy ciśnienie robocze nie może przekraczać 20 barów.
 4. Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów – 35 mesh). Preferowane są stożkowe dysze zraszające o dużej przepustowości.
 5. Należy przez cały czas mieszać roztwór, aby zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.
 6. Unikać spryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe. 
 7. Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C, a pH musi wynosić od 4 do 8.
 8. Równomiernie spryskać roztworem powierzchnię gleby/podłoża.
 9. Stosowanie przy użyciu systemów nawadniających i/lub systemów Dosatron lub Venturi: Zalecane są systemy nawadniające z kompensacją ciśnienia. Jeśli systemy takie nie są dostępne, zalecane jest spryskiwanie lub zraszanie. W przypadku korzystania z systemu Dosatron Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych porad.
 10. Niezwłocznie po przygotowaniu roztworu należy go zużyć (najpóźniej w ciągu 5 godzin). Nie należy przechowywać wymieszanego roztworu.

Preparat Capsanem jest kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin. Sprawdź kompatybilne produkty w aplikacji dotyczącej skutków ubocznych Koppert lub skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą mieszanek zbiornikowych zawsze dodawaj nicienie do całkowicie wypełnionego zbiornika zawierającego kompatybilny preparat.

Optymalne warunki do stosowania produktu Capsanem

 • Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5°C i powyżej 35°C może być śmiertelna. Optymalna temperatura wynosi od 10°C do 31°C.
 • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
 • W przypadku stosowania dolistnego spryskać preparatem Capsanem, gdy przez kilka godzin po zabiegu wilgotność względna wynosi powyżej 75%. Pomocny może być adiuwant i/lub domieszka środka przeciw osuszaniu / substancji utrzymującej wilgoć. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
 • Spryskaj wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, jak opisano powyżej.

Dawkowanie

Larwy sówkowatych – gąsienice

Agrotis, Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, HelicoverpaSpodoptera

Dawkowanie

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 50 milionów nicieni 

 500 milionów nicieni 

 2,5 miliarda nicieni 

Częstotliwość aplikacji 

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

1,5 miliona nicieni/litr

 

Spryskiwać aż do spłynięcia i dostosować ilość oprysku do uprawy

Wysokie uprawy min. 1 250 l/ha

1 opakowanie na 33 litry roztworu dla powierzchni:  260 m2* 

(*przy 1 250 l/ha)

1 opakowanie na 330 litrów roztworu

dla powierzchni: 2 600 m2*

 

1 opakowanie na 1 650 litrów roztworu

dla powierzchni: 1,3 ha

Powtórzyć 2–3 razy w odstępie

3–5 dni

Oprysk na liście, zwalczanie młodych larw 

Zalecany adiuwant Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność musi wynosić powyżej 75%.

 

 

Ostrzeżenie 

Preparat Capsanem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, wypuścić 2 dni po zabiegu.

Larwy stonki ziemniaczanej (chronione bakłażany)

Leptinotarsa decemlineata

Dawkowanie

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 50 milionów nicieni 

 500 milionów nicieni 

 2,5 miliarda nicieni 

Częstotliwość aplikacji

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

3 miliony nicieni/litr

 

Niskie uprawy od 500 do 1 250 l/ha

1 opakowanie na 16 litrów roztworu dla powierzchni: 128 m2* (*przy 1 250 l/ha)

1 opakowanie na 166 litrów roztworu dla powierzchni: 1 300 m2*

 

1 opakowanie na 830 litrów roztworu dla powierzchni: 6 700 m2

Powtórzyć 2–3 razy w odstępie

3–5 dni

Oprysk na liście, zwalczanie młodych larw 

Zalecany adiuwant Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu

wilgotność musi wynosić powyżej 75%.

 

Ostrzeżenie 

Preparat Capsanem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, wypuścić 2 dni po zabiegu.

Larwy ćmy bukszpanowej

Cydalima perspectalis

Dawkowanie

Minimalna ilość preparatu na aplikację

 50 milionów nicieni 

 500 milionów nicieni 

 2,5 miliarda nicieni 

Częstotliwość aplikacji

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

3 miliony nicieni/litr

 

Niskie uprawy od 500 do 1 250 l/ha

1 opakowanie na 16 litrów roztworu dla powierzchni: 128 m2* (*przy 1 250 l/ha)

1 opakowanie na 166 litrów roztworu dla powierzchni: 1 300 m2*

 

1 opakowanie na 830 litrów roztworu dla powierzchni: 6 700 m2

Powtórzyć 2–3 razy w odstępie

3–5 dni

Oprysk na liście, zwalczanie młodych larw 

Zalecany adiuwant Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność musi wynosić powyżej 75%.

 

 

Ostrzeżenie 

Preparat Capsanem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, wypuścić 2 dni po zabiegu.

Larwy skośnika pomidorowego

Tuta absoluta

 

Dawkowanie

 Minimalna ilość preparatu na aplikację

 50 milionów nicieni 

 500 milionów nicieni 

 2,5 miliarda nicieni 

Częstotliwość aplikacji

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

1,5 miliona nicieni/litr

 

Spryskiwać aż do spłynięcia i dostosować ilość oprysku do uprawy 

1 500 l/ha – minimalna zalecana ilość dla chronionych pomidorów

1 opakowanie na 33 litry roztworu dla powierzchni: 220 m2* (*przy 1 500 l/ha)

1 opakowanie na 330 litrów roztworu dla powierzchni: 2 200 m2*

 

1 opakowanie na 1 650 litrów roztworu dla powierzchni: 1,1 ha*

Powtórzyć 2–3 razy w odstępie

5–7 dni

Oprysk na liście – Zalecany kompatybilny adiuwant

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność względna musi przekraczać 75%, a temperatura 19°C

 

 

Ostrzeżenie 

Ostrzeżenie!  Preparat Capsanem może mieć wpływ na populację pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus. Jeśli to możliwe, wypuścić 2 dni po zabiegu

Larwy ćmy

Crambus hortuellus

 

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

5 miliardów nicieni/litr

Min. 1 000 l/ha

100 m2

1 000 m2

 

5 000 m2 (0,5 ha)

Jeśli to konieczne, powtórzyć po 7 dniach

Stosować dwa tygodnie po szczycie lotu dorosłych osobników

 

 

Tasznikowate (Chronione uprawy)

Nesidiocoris tenuis

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

Od 3 do 5 milionów nicieni/litr

Spryskiwać aż do spłynięcia; dostosować ilość oprysku do uprawy

W przypadku oprysku górnej części uprawy: maks. 600 l/ha Unikać spływania

1 opakowanie na 10–16 litrów roztworu dla powierzchni: od 167 do 267 m2*

*przy 600 l/ha

1 opakowanie na 100–166 litrów roztworu

dla powierzchni: od 1 670 do 2 670 m2

 

1 opakowanie na 500–830 litrów roztworu

dla powierzchni: 8 300 m2 do 1,4 ha

Jeśli to konieczne, powtórzyć po 5–7 dniach

Oprysk na liście, zwalczanie młodych larw – Zalecany adiuwant Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przez kilka godzin po zabiegu wilgotność musi wynosić powyżej 75%.

 

W przypadku występowania pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus spryskać tylko górną część roślin (30 cm od góry), korzystając z górnych dysz

Prześwietlik platanowy

Corythucha ciliata

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

7 milionów nicieni/litr

Od 5 do 15 litrów na drzewo, średnio 10 litrów

1 opakowanie na 7 litrów roztworu

dla obszaru: 1 drzewo

1 opakowanie na 70 litrów roztworu

dla obszaru: od 5 do 14 drzew

 

1 opakowanie na 350 litrów roztworu

dla obszaru: od 23 do 70 drzew

2 aplikacje wiosną i latem

Oprysk na liście – Spryskać liście praktycznie do spłynięcia

Zastosować kompatybilny adiuwant Spryskać wieczorem / w nocy, gdy średnia temperatura powietrza wynosi ponad 19°C

 

W przypadku występowania pożytecznego dziubałeczka mączlikowego Macrolophus pygmaeus spryskać tylko górną część roślin (30 cm od góry), korzystając z górnych dysz

Larwy chrząszcza

Capnodis tenebrionis

 

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 
1–3 miliony nicieni/litr

Od 5 do 15 litrów na drzewo

Spryskać/zmoczyć na wysokości 1 m wokół pnia drzewa

1 opakowanie na

16–50 drzew

1 opakowanie na

166–500 drzew

 

1 opakowanie na 833–2 500 drzew 1–2 zabiegi wiosną i 1–2 zabiegi jesienią

Aplikacja na mokrej glebie; po zastosowaniu nawodnić.  Alternatywnie spryskać w deszczowy dzień.

 

 

Larwy koziułkowatych

Tipula

 

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

250 000 nicieni/m2

Od 500 do 1 000 l/ha

200 m2

2 000 m2

 

1 ha

2 systematyczne aplikacje

w odstępie 7 dni wiosną i jesienią

 

 

 

Larwy wodarkowatych

Scatella

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

500 000 nicieni/m2

200 l/100 m2 (2 000 l/ha)

100 m2

1 000 m2

 

5 000 m2 (0,5 ha)

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

Stosowanie doglebowe / do podłoża

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

 

Larwy ćmy

Duponchelia fovealis

 

Dawkowanie

 

Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację

 

Opakowanie zawierające 50 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 500 milionów nicieni wystarcza na

 

Opakowanie zawierające 2,5 miliarda nicieni wystarcza na

 

Częstotliwość aplikacji i przedział czasowy

Porady dotyczące stosowania dolistnego lub glebowego

Ostrzeżenie 

500 000 nicieni/m2

200 l/100 m2 (2 000 l/ha)

100 m2

1 000 m2

 

5 000 m2 (0,5 ha)

Stosować 2–3 razy w odstępie 7 dni

Stosowanie doglebowe / do podłoża

Zalecane nawadnianie przed i po zastosowaniu

 

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek