Tutasan

Typ:
Pułapka feromonowa
Kategoria produktu:
Monitorowanie
 • Do kontroli występowania i wyłapywania samców skośnika pomidorowego (Tuta absoluta)

 • Prosty w obsłudze

 • Pozwala na wyłapywanie dużej liczby samców

Play
 • Do kontroli występowania i wyłapywania samców skośnika pomidorowego (Tuta absoluta)

 • Prosty w obsłudze

 • Pozwala na wyłapywanie dużej liczby samców

Użyj do

Użyj do

Pułapki Tutasan należy stosować w celu monitorowania występowania oraz odławiania samców skośnika pomidorowego w połączeniu z preparatem Pherodis Tuta absoluta.

Szkodniki

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta).

Rodzaje upraw

Pomidory.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Pułapki Tutasan należy używać w połączeniu z dozownikami feromonów Pherodis. Dozowniki uwalniają feromony odpowiednie dla gatunku, które wabią samce do pułapki, gdzie zostają uwięzione w wodzie. Odławianie samców pomaga również w zmniejszeniu liczby jaj składanych przez samice ze względu na brak możliwości kopulacji.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Jedna pułapka.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • Umieścić dozownik feromonów w zielonym pojemniku i przymocować do górnej środkowej części pułapki.
 • Wypełnić pułapkę wodą do wskazanego poziomu.
 • Jeśli to możliwe, podłączyć syfon do kroplownika i upewnić się, że woda prawidłowo ścieka do jej wnętrza.
 • Do wody dodać niewielką ilość oleju roślinnego lub mydła w płynie.

Stosowanie

 • Pułapki należy umieszczać na glebie lub podłożu.
 • Zachować odległość 15–20 metrów między pułapkami.
 • Prawidłowe działanie pułapki wymaga ciągłego dopływu wody. Jeśli pułapka nie jest podłączona do systemu nawadniającego, należy ją uzupełniać ręcznie.
 • Wymieniać pojemnik z feromonami co 4–6 tygodni.
 • Oczyścić pułapkę, gdy całkowicie wypełni się ćmami.
Play

Dawkowanie

Rozkładać 20–30 pułapek na hektar, równomiernie rozmieszczonych wzdłuż rzędów roślin.

Czas stosowania

Podczas całego okresu uprawy.

Zastosowania z innymi produktami

Stosować w połączeniu z preparatem Pherodis Tuta absoluta.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Warunki przechowywania

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Rekomendowane dla Ciebie

Potrzebujesz pomocy?