Erwinia carotovora subsp. carotovora (syn. Pectobacterium carovora)

Bakteryjna zgnilizna mokra, bakteryjna zgnilizna łodygi

Informacje ogólne

Ostatnio zmieniono nazwę bakterii Erwinia carotovora subsp. carotovora na Pectobacterium carotovora. Jest to jedna z bakterii pektolitycznych powodujących rozległe zgnilizny bakteryjne (bakteryjną zgniliznę mokrą, bakteryjną zgniliznę łodygi).

Cykl rozwojowy i wygląd zgnilizny mokrej/bakteryjnej zgnilizny łodygi

Patogeny Erwinia carotovora subsp. carotovora lub Pectobacterium carovora są bardzo powszechne, ale często nie osiągają progu szkodliwości ekonomicznej. Mogą przetrwać jako bakterie epifityczne na różnych roślinach lub w luźnej glebie. Występują również w jelitach owadów, prawdopodobnie rozprzestrzeniając się w ten sposób z gnijącej roślinności na rosnącą roślinę. Patogeny Erwinia carotovora subsp. carotovora lub Pectobacterium carovora infekują rośliny poprzez świeże rany, np. po przycinaniu. Nie mogą zainfekować zdrowych zielonych liści, ale mogą rozwijać się w starzejących się liściach, a stamtąd przedostawać się przez ogonek do głównej łodygi przez naczynia w ksylemie. Do rozwoju choroby wymagana jest wysoka wilgotność. Bakterie Erwinia carotovora subsp. carotovora lub Pectobacterium carovora występują również jako patogen wtórny w roślinach zakażonych innymi patogenami. Bakteria, która powoduje czarną nóżkę w uprawach ziemniaka, to inny podgatunek.

Zapobieganie bakteryjnej zgniliźnie mokrej/bakteryjnej zgniliźnie łodygi

  • Zapobiegaj wysokiej wilgotności
  • Stosuj odpowiedni reżim sanitarny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się w uprawie
  • Czyść narzędzia i sprzęt
  • Wspomagaj szybkie zamykanie ran
  • Oczyszczaj wodę do nawadniania

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.