Najlepsze praktyki

Hodowcy doskonale zdają sobie sprawę z kluczowej roli trzmieli w zapylaniu upraw i zapewnianiu optymalnych plonów. Zapylacze te są bardzo wydajne i mogą znacznie zwiększyć produktywność i jakość upraw. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z zapylania przez trzmiele, konieczne jest wdrożenie najlepszych praktyk, które stworzą korzystne środowisko dla tych bezcennych owadów.