Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum

Werticilioza

Informacje ogólne

Gatunki Verticillium są niespecyficznymi patogenami roślinnymi. Wiele gatunków to saprofity, a Verticillium albo-atrum i Verticillium dahlia są najbardziej istotnymi patogenami roślinnymi. Verticillium dahlia powoduje werticiliozę i wczesne obumieranie ziemniaka.

Cykl rozwojowy i wygląd werticiliozy

Gatunek Verticillium dahliae może przeżyć przez dłuższy czas (wiele lat) w glebie w postaci mikrosklerocjów, małych twardych struktur umożliwiających przetrwanie, które mogą wytrzymać wysokie i niskie temperatury oraz odwodnienie. Gatunek Verticillium dahliae może również przeżyć w postaci strzępek (grzybni) w resztkach pouprawowych. Grzyb zakaża korzenie roślin, bezpośrednio lub poprzez rany spowodowane np. przez nicienie. Grzyb następnie rozwija się w unaczynieniu rośliny i wytwarza zarodniki transportowane w górę strumieniem transpiracji. Jako mechanizm obronny roślina produkuje gumę w naczyniach. Obecność zarówno grzyba, jak i gumy powoduje zablokowanie naczyń w ksylemie, co z kolei prowadzi do więdnięcia rośliny. Zarodniki mogą być przenoszone przez wiatr do nowych żywicieli. W starzejącej się tkance powstają spoczynkowe grzybnie lub mikrosklerocja. Rozprzestrzenianie się grzyba przez wzrost grzybni jest ograniczone. Rozprzestrzenianie się na sąsiednie rośliny odbywa się poprzez wodę, cząstki gleby, narzędzia itp. Gatunek Verticillium może być również przenoszony przez nasiona i bulwy.

Optymalna temperatura do rozwoju gatunku Verticillium albo-atrum wynosi 21°C, a wzrost zatrzymuje się w temperaturze powyżej 30°C. Optymalna temperatura w przypadku grzyba Verticillium dahliae mieści się w zakresie około 25–27°C.

Zwalczanie werticiliozy

Zapobieganie werticiliozie

  • Wysterylizuj glebę lub podłoże, podgrzewając je do temperatury co najmniej 65°C przez co najmniej 30 minut
  • Używaj czystych nasion, bulw lub sadzonek
  • Uprawiaj mniej podatne odmiany
  • Zapobiegaj uszkodzeniom korzeni poprzez kontrolę nicieni, ponieważ uszkodzone miejsca mogą być wykorzystywane jako punkty wejścia

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.