Asparagus officinalis

Szparag

Informacje

Szparag lekarski (Asparagus officinalis) lub inaczej szparag ogrodowy to warzywo sezonowe, dostępne tylko wiosną. Jest to kwitnąca roślina wieloletnia należąca do rodzaju szparag (Asparagus).

W przeszłości szparag był klasyfikowany jako gatunek lilii, podobnie jak pokrewne gatunki cebuli i czosnku. Obecnie rośliny cebulowe należą do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), a szparag – do rodziny szparagowatych (Asparagaceae). Szparag lekarski (Asparagus officinales) występuje w przeważającej części Europy, w zachodniej Azji i w północnej Afryce.

Z handlowego punktu widzenia to interesująca roślina, która jest intensywnie uprawiana. Szparagi sprzedawane są jako „zielone” i „białe”. Aby wyhodować białe szparagi, pędów nie wystawia się na słońce (pokrywa się je ziemią). Wówczas nie dochodzi do fotosyntezy i pędy pozostają białe.

Nasze propozycje na następujący temat: Szparag