Anso-Mite

Nazwa naukowa:
Amblyseius andersoni
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki
  • Do zwalczania wciornastków

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

  • Odporny na zimno

Anso-Mite_Koppert_Biological_Systems-1.jpg
Amblyseius_andersoni_Koppert_Biological_Systems-2.jpg
  • Do zwalczania wciornastków

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

  • Odporny na zimno

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Młode larwy różnych gatunków wciornastków. Skutecznie zwalcza również jaja i larwy mączlika, wszystkie stadia rozwojowe przędziorków (np. przędziorka owocowca, Panonychus ulmi) i roztoczy Aceria anthocoptes.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 125 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Wiaderko o pojemności 6 litrów.
Nośnik Otręby.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Aplikacja

  • Ostrożnie wymieszać kilkukrotnie obracając wiaderko
  • Ostrożnie rozsypać produkt na liściach
  • Zadbać o to, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po rozprowadzeniu drapieżnych roztoczy
  • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Anso-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 50 do 250 sztuk na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie w odstępach tygodniowych lub do czasu zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Roztocza Amblyseius andersoni działają w temperaturach powyżej 14°C/57°F. Optymalne temperatury dla tych roztoczy wynoszą od 20 do 28°C (68–82°F). Roztocza A. andersoni są wrażliwe na wilgotność względną powietrza poniżej 65%.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być łączony z roztoczami Orius. Nie należy stosować preparatu w połączeniu z innymi drapieżnymi roztoczami (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis and Neoseiulus cucumeris).

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/50-60°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?