Środki ostrożności związane z alergiami na produkty

Środki ostrożności związane z alergiami na produkty

Reakcje alergiczne mogą być wywoływane przez bardzo zróżnicowane czynniki – sierść kotów, pyłki kwiatów czy roztocza kurzu domowego. Także naturalne substancje znajdujące się w naszych produktach – drapieżne i magazynowe roztocza oraz nawozy – mogą powodować alergię. Nawet osoby, które nie cierpią na alergię, gdy wchodzą w bliski i długotrwały kontakt z pewnymi substancjami, mogą po pewnym czasie zachorować na alergię. Niniejsza strona przedstawia środki ochronne, które należy zastosować, aby zapobiec lub ograniczyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych związanych z narażeniem na działanie wyżej wymienionych produktów.

Których produktów dotyczą ostrzeżenia?

Ostrzeżenia dotyczą drapieżnych i magazynowych roztoczy oraz nawozów znajdujących się w ofercie firmy Koppert. Piktogramy znajdujące się na opakowaniach produktów prezentują środki ostrożności, które należy zastosować w celu uniknięcia możliwych reakcji alergicznych.

Należy zapobiegać narażeniu na działanie substancji w wyniku wdychania oraz spożycia substancji przez noszenie maski.
Należy zapobiegać narażeniu na działanie substancji w wyniku kontaktu ze skórą przez noszenie odzieży ochronnej zakrywającej ramiona i nogi.
Należy zapobiegać narażeniu na działanie substancji w wyniku kontaktu ze skórą przez noszenie rękawic ochronnych.

Narażenie na działanie substancji oraz środki ostrożności

W zależności od sposobu narażenia na działanie substancji zawartych w naszych produktach, istnieje szereg środków ostrożności, które można zastosować, aby przeciwdziałać możliwym skutkom:

Narażenie na działanie substancji w wyniku wdychania i przypadkowego spożycia
Aby zapobiec narażeniu na działanie substancji w wyniku wdychania i przypadkowego spożycia, zalecamy stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, wyposażonych w filtr P3. Zalecanym rozwiązaniem jest pełna maska z filtrem P3.

Narażenie na działanie substancji w wyniku kontaktu ze skórą
Jeśli występuje ryzyko narażenia na działanie substancji w wyniku kontaktu ze skórą, zalecamy noszenie odzieży ochronnej zakrywającej ramiona i nogi (na przykład jednorazowego fartucha ochronnego). Zalecamy również ochronę dłoni przy pomocy rękawic ochronnych.

Urządzenia do dozowania produktu

W przypadku korzystania z urządzeń do dozowania produktu należy unikać bezpośredniego kontaktu i upewnić się, że na linii wylotu urządzenia nie znajdują się żadne osoby.

Zasady higieny

Po zakończeniu pracy należy zdjąć rękawice, buty oraz odzież ochronną przed zdjęciem maski. Buty oraz odzież roboczą należy czyścić w miarę możliwości w miejscu pracy – należy unikać zabierania ubrań roboczych do domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów i innych cząsteczek. W przypadku konieczności wyprania i czyszczenia odzieży roboczej w domu należy zwilżyć ubrania w miejscu pracy, a następnie zabrać je do domu w zamkniętej plastikowej torbie. Zwilżenie ubrań znajdujących się wewnątrz zapobiega rozprzestrzenianiu się alergenów i innych cząsteczek w powietrzu po otwarciu torby.

Możliwe reakcje alergiczne i leczenie

W przypadku narażenia na działanie substancji znajdujących się w naszych produktach może się okazać, że cierpisz na alergię. W wyniku tego możesz odczuwać objawy związane ze skórą – zaczerwienienie, świąd lub egzemę alergiczną, nosem – kichanie, katar lub swędzenie nosa, a także oczami – swędzenie lub łzawienie.

W przypadku wystąpienia objawów i jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem bądź osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe.

Połączenie wielu czynników

Poziom wrażliwości na poszczególne alergeny jest różny dla każdej osoby. Problemy natury alergicznej mogą wystąpić w ciągu zaledwie kilku tygodni od momentu pierwszego kontaktu, jednak ich rozwój może też potrwać wiele lat. Nie każda osoba, która jest narażona na działanie alergenów zachoruje na alergię. W praktyce trudno jest ocenić, które substancje spowodują reakcję alergiczną. Alergie mogą być również wywołane przez inne czynniki wyzwalające lub kombinację czynników wyzwalających w otoczeniu – na przykład pyłki kwiatowe, otręby lub inne substancje lotne. Aby ustalić listę substancji uczulających, należy przeprowadzić badania w tym kierunku.

Podane tu informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy ich używać przy diagnozowaniu ani leczeniu problemów zdrowotnych, ponieważ nie zastępują one porady lekarskiej. W razie stwierdzenia lub podejrzewania problemów zdrowotnych należy się skontaktować z lekarzem.

Niniejsze informacje zostały zebrane i opracowane we współpracy z organizacją zajmującą się zdrowiem i bezpieczeństwem ‘Arbodienst Perspectief'.

Najczęściej zadawane pytania na temat alergii na produkty

Bibliografia

Arbo, R., Meern, D., de Rooij, A., Tamsma, P., en Longaandoeningen, K. C. A., Folgering, G. H., ... & Secretariaat, S. E. VEILIG WERKEN MET BIO-BESTRIJDERS.

de Groot, H. (2003). De prevalentie van beroepsallergie bij werkers in de paprikateelt. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 11(2), 47-52.

Van Toorenenbergen, A. W., & Dieges, P. H. (1984). Occupational allergy in horticulture: demonstration of immediate-type allergic reactivity to freesia and paprika plants. International Archives of Allergy and Immunology, 75(1), 44-47.

Gisele Groenewoud, Occupational Allergy in Horticulture/Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw, Rotterdam, 2004, ISBN 90-90 185 25-9.

Bælum, J., Enkegaard, A., Doekes, G., Skov, P. S., Kjærstad, M. B., & Sigsgaard, T. (2007). Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses. Duńska Agencja Ochrony Środowiska.