Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Koppert szanuje prywatność użytkowników i przetwarza ich dane osobowe w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do użytkowników odwiedzających niniejszą witrynę internetową, klientów, dostawców, przyszłych pracowników i wszelkich innych osób powiązanych biznesowo z naszą firmą. Firma Koppert gwarantuje poufne traktowanie wszelkich danych osobowych podawanych przez użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przez nas przetwarzane w celu zawierania i realizowania umów dotyczących m.in. świadczenia usług komercyjnych i utrzymywania relacji biznesowych. Obejmuje to również prowadzenie działań poszerzających naszą bazę klientów.

Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Odwiedziny w witrynie i analiza ruchu

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego przeglądarka wysyła do naszego serwera WWW pewne informacje. Na podstawie tych danych możemy w witrynie udostępniać użytkownikom przeznaczone dla nich informacje. W tym celu zbierane są następujące dane:

 • adres IP;
 • nazwa użytkownika;
 • data i godzina uzyskania dostępu;
 • przesunięcie strefy czasowej względem czasu GMT;
 • zawartość żądania (konkretna żądana strona);
 • status dostępności lub kod statusu HTTP;
 • ilość przesłanych danych;
 • witryna pochodzenia żądania;
 • typ i wersja przeglądarki, ustawienia języka i system operacyjny.

Wszystkie te dane są używane do wykonywania analiz statystycznych dotyczących zachowań użytkowników w witrynie i klikanych przez nich elementów. Na podstawie tych informacji możemy też optymalizować strukturę witryny. Dane tego typu nie będą udostępniane stronom trzecim.

Do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników używamy usługi Google Analytics. Uzyskane informacje, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie informacji z usługi Google Analytics firma Google śledzi sposób używania naszej witryny, dostarcza nam raporty na ten temat oraz przekazuje swoim reklamodawcom informacje o skuteczności prowadzonych przez nich kampanii. Firma Google może również przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub strony te przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Firma Koppert nie ma żadnego wpływu na takie działania.

Profilowanie
Do powiązania informacji generowanych przez usługę Google Analytics z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie zewnętrzne. Wszystkie te informacje są zawarte w czytelnym profilu. W zestawieniu profilu zawarte są wszystkie dane osobowe zebrane dla poszczególnych odwiedzających, oś czasu pokazująca strony wyświetlone przez użytkownika i działania wykonane przez użytkownika na poszczególnych stronach. Zbieranie takich informacji umożliwia nam wyodrębnianie potencjalnych klientów spośród innych odwiedzających i odpowiednie ich segmentowanie.

Biuletyny
W naszej witrynie internetowej można subskrybować nasz biuletyn. Za zgodą użytkownika zarejestrujemy podany przez niego adres e-mail i będziemy go używać do wysyłania tego biuletynu. Aby umożliwić dostarczanie spersonalizowanych biuletynów, prosimy o podanie następujących informacji:

 • imienia i nazwiska,
 • nazwy firmy,
 • płci,
 • kraju,
 • adresu e-mail,
 • docelowej grupy upraw.

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy z zachowaniem staranności i poufności. Każdy użytkownik otrzymujący nasz biuletyn może zmodyfikować swoje dane osobowe lub anulować subskrypcję biuletynu, klikając odpowiednie łącze w wiadomości z biuletynem. Żądanie można też wysłać na adres e-mail info(at)Koppert.nl, zaznaczając, że wiadomość jest przeznaczona dla działu marketingu. Adresy e-mail nie są ujawniane, sprzedawane, wypożyczane ani w żaden inny sposób udostępniane stronom trzecim. Wszystkie kampanie mailingowe są tworzone z wykorzystaniem technologii zapobiegającej ujawnieniu adresów pozostałych odbiorców.

Użytkownik może ze skutkiem natychmiastowym wycofać swoją zgodę na subskrybowanie naszego biuletynu. Aby anulować subskrypcję, należy kliknąć odpowiednie łącze w dowolnym z naszych biuletynów.

Formularze kontaktowe
Formularze kontaktowe w naszej witrynie internetowej umożliwiają użytkownikom bezpośredni kontakt z nami. Prosimy o podanie następujących informacji:

 • imienia i nazwiska,
 • nazwy firmy,
 • adresu e-mail,
 • rodzaju upraw,
 • numeru telefonu.

Informacje podane przez użytkownika na formularzu kontaktowym gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w celu obsłużenia żądania użytkownika. Część gromadzonych danych jest dodatkowo powiązana z historią wyszukiwania i klikania użytkownika w witrynie. Zbieranie takich informacji umożliwia nam wyodrębnianie potencjalnych klientów spośród innych odwiedzających i odpowiednie ich segmentowanie.

Zewnętrzne usługi i treści w naszej witrynie
Nasza witryna może zawierać odniesienia (np. w postaci hiperłączy, banerów i przycisków) do innych witryn powiązanych tematycznie z określonym obszarem naszego serwisu. Niekoniecznie oznacza to, że firma Koppert jest w jakikolwiek sposób powiązana z tymi witrynami zewnętrznymi lub ich właścicielami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zgodność działań takich podmiotów zewnętrznych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Więcej informacji na temat zakresu oraz celu gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności udostępnionych przez dostawców, z których usług lub treści korzystamy i którzy ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych użytkownika:

Administracja, sklep internetowy i zarządzanie finansowe
Firma Koppert przechowuje i przetwarza dane osobowe niezbędne dla potrzeb sprzedaży, zakupów, doradztwa, zamówień, dostaw, wystawiania faktur, obsługi sklepu internetowego, zarządzania finansowego i innych usług:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer faksu
 • Adres e-mail
 • Adres firmy
 • Prywatny numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Stanowisko służbowe osoby kontaktowej
 • Numery klientów
 • Miejscowość i kod pocztowy
 • NIP
 • Numer rachunku bankowego
 • Adres witryny internetowej i inne informacje dotyczące firmy
 • Informacje dotyczące zamówień
 • Wiadomości e-mail

Wymogi prawne i administracja wewnętrzna
Firma Koppert przetwarza dane z następujących kategorii w zakresie niezbędnym do realizacji zarządzania umowami, ochrony własności intelektualnej, rozstrzygania sporów i postępowań reklamacyjnych lub postępowań sądowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Stanowisko
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia

Działania marketingowe i informacyjne
Firma Koppert przetwarza dane z następujących kategorii w ramach przetwarzania, gromadzenia, rejestrowania i używania danych w celu pozyskiwania kontaktów biznesowych i zarządzania relacjami z klientami:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy
 • Zdjęcia klientów i osób kontaktowych

Rekrutacja
Przetwarzanie, gromadzenie, rejestrowanie i używanie danych osobowych związanych z rekrutacją. W tym celu mogą być przetwarzane dane osobowe z następujących kategorii:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Miejsce zamieszkania
 • Życiorys
 • List motywacyjny

Podstawy prawne przetwarzania

Mamy następujące podstawy prawne do przetwarzania danych użytkownika:

 • uzyskaliśmy zgodę podmiotu danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustawowymi;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  • Nasz uzasadniony interes wynika z następujących celów: Przetwarzanie jest niezbędne dla prowadzenia zwykłej działalności biznesowej i utrzymywania relacji z kandydatem.

Pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę na komputerze użytkownika w chwili odwiedzenia strony internetowej. Głównym przeznaczeniem plików cookie jest rozróżnianie konkretnych użytkowników. Przeglądarka użytkownika wysyła nam te wcześniej zapisane informacje przy następnej wizycie użytkownika.

Jakich plików cookie używamy?

Stosujemy rozróżnienie plików cookie na podstawie ich rodzaju. Więcej informacji można znaleźć w naszej informacji dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie dotyczące funkcji (niezbędne)
Pliki cookie dotyczące funkcji pozwalają zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej. Są w nich na przykład przechowywane ustawienia przeglądarki pozwalające zoptymalizować sposób wyświetlania naszej witryny na urządzeniu użytkownika.

Analityczne pliki cookie (opcjonalne)
Używamy analitycznych plików cookie obsługiwanych przez strony trzecie do gromadzenia statystyk na temat używania naszej witryny. Pozwala nam to dodatkowo optymalizować naszą witrynę, aby dostosować ją do potrzeb użytkowników.

Zgoda użytkownika
Opcjonalnych plików cookie używamy wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika. Przy pierwszych odwiedzinach w naszej witrynie zostanie wyświetlony baner z pytaniem o zgodę użytkownika na stosowanie opcjonalnych plików cookie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, zapiszemy taką informację w pliku cookie na komputerze, a baner nie będzie więcej wyświetlany, dopóki ten plik cookie będzie aktywny. Gdy dany plik cookie wygaśnie lub zostanie usunięty przez użytkownika, przy kolejnej wizycie w naszej witrynie zostanie ponownie wyświetlony baner z pytaniem o zgodę użytkownika.

Przetwarzanie przez strony trzecie

Przy przetwarzaniu danych użytkownika niekiedy korzystamy z usług specjalistycznych dostawców. Tego rodzaju dostawcy są przez nas wybierani z zachowaniem staranności. Zgodnie z warunkami naszych umów z podmiotami przetwarzającymi dane mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu firmy Koppert i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Jak długo są przechowywane dane użytkownika?

Koppert przechowuje dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne dla potrzeb przetwarzania danych, z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu firmy lub zgodnie z wymaganymi ustawowo okresami przechowywania.

Gdzie są przechowywane dane użytkownika?

Dane użytkownika są przechowywane na terenie Niemiec w bezpiecznych centrach przetwarzania danych należących do wybranych przez nas specjalistycznych usługodawców. Korzystamy z usługi Google Analytics. Dane z tej usługi są przesyłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych użytkownika?

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe użytkowników przez utratą i wszelkiego rodzaju nieuprawnionym przetwarzaniem. Wszyscy nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych mają obowiązek utrzymywać te dane w poufności.

Ze względów bezpieczeństwa dane użytkowników są szyfrowane — podczas transmisji danych w przeglądarce internetowej używamy protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Gdy aktywne jest połączenie SSL, w przeglądarce wyświetlany jest symbol kłódki.

Prawa użytkownika

RODO określa szereg praw przysługujących każdemu podmiotowi danych. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie obsługiwać wszystkie żądania skorzystania z takich praw. Chcesz nam przekazać uwagi? Prosimy o kontakt. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy(at)koppert.com.

 • Prawo do uzyskania informacji i prawo dostępu: Każdy użytkownik ma oczywiście prawo wiedzieć, jakie informacje na jego temat przetwarzamy. Możemy udzielić informacji na temat metod i celów przetwarzania danych.
 • Prawo do poprawiania: Jeśli użytkownik uważa, że posiadane przez nas informacje na jego temat są niezgodne z prawdą, może zażądać ich poprawienia.
 • Prawo do usunięcia: Użytkownik może od nas zażądać usunięcia swoich danych. Może się jednak zdarzyć, że przetwarzanie przez nas tych danych będzie nadal konieczne w innych celach, na przykład administracyjnych lub związanych z eliminowaniem duplikatów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane nieprawidłowo lub niezgodnie z prawem, może zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na otrzymywanie od nas informacji o charakterze marketingowym, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
 • Prawo do przenoszenia danych: Na mocy RODO przysługuje użytkownikom nowe prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami.
 • Prawo do wycofania zgody: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przykład na otrzymywanie wiadomości e-mail. Aby wycofać zgodę na innego rodzaju przetwarzanie danych, należy skontaktować się z nami.
 • Użytkownik zawsze ma prawo do złożenia skargi w holenderskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens).

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu w naszej witrynie internetowej lub bezpośrednio pod adresem privacy(at)koppert.com.

Adres: Koppert
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Holandia
Tel.: +31 (0) 10 514 04 44

Zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności

Treść Oświadczenia o ochronie prywatności możemy okresowo aktualizować. Nowe wersje Oświadczenia o ochronie prywatności będą publikowane w naszej witrynie internetowej. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie w momencie opublikowania w naszej witrynie internetowej. W związku z powyższym zalecamy regularne odwiedzanie naszej witryny w celu bieżącego śledzenia wszelkich zmian.

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2018 r.