Prunus

Śliwa

Informacje

Śliwa to drzewo owocowe zaliczane do rodzaju i podrodzaju Prunus. Istnieje wiele gatunków śliwy, a ich dokładna liczba zależy od stosowanego podziału taksonomicznego. W zależności od systemu klasyfikacji wyróżnia się od 19 do 40 różnych gatunków śliwy. Istotne znaczenie komercyjne mają jednak tylko dwa gatunki: heksaploidalna śliwa domowa (Prunus domestica) oraz diploidalna śliwa japońska (Prunus salicina i jej odmiany hybrydowe).

Śliwka jest owocem pestkowym, toteż jej zwarty i soczysty miąższ zawiera pojedynczą, twardą pestkę. Śliwki są przeważnie niewielkie (średnica od 2,5 do 7,5 cm) i mają kształt od okrągłego do owalnego. Skórka śliwki jest miękka i pokryta warstwą naturalnego wosku.