Biofly

Nazwa naukowa:
Hydrotaea aenescens
Rodzaj organizmu:
Drapieżna mucha
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Muchowate (Muscidae)
  • Produkt do zwalczania much domowych wśród bydła

  • Przeznaczony do stosowania w oborach dla świń i bydła mlecznego ze zbiornikami na półpłynny obornik

Appifly_01.jpg
Play
  • Produkt do zwalczania much domowych wśród bydła

  • Przeznaczony do stosowania w oborach dla świń i bydła mlecznego ze zbiornikami na półpłynny obornik

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Mucha domowa (Musca domestica), zgniłówka pokojowa (Fannia canicularis) oraz inne muchówki z rodzaju Fannia.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Gdy muchy wyjdą z poczwarek, złożą jaja na oborniku lub w jego pobliżu, a rozwijające się larwy będą żerować na larwach muchy domowej. Muchy mogą rozwijać się wyłącznie na oborniku. W przeciwieństwie do muchy domowej, dorosłe osobniki Hydrotaea aenescens nie drażnią zwierząt, ponieważ pozostają w pobliżu gruntu.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 4 500 lub 9 000 poczwarek w papierowych torebkach.
Wygląd produktu Torebka papierowa.
Nośnik Trociny i plewy z prosa
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Aplikacja

W celu aplikacji należy skorzystać ze specjalnie zaprojektowanego domku dla owadów, który można umieścić wewnątrz obory poza zasięgiem zwierząt. Zawartość torebki z preparatem Biofly należy umieścić wewnątrz domku.

Dawkowanie

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak warunki klimatyczne na miejscu i stopień natężenia inwazji szkodników. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

  • Należy użyć 9 000 much na każde 100 m² przestrzeni
  • Produkt należy rozprowadzić w każdym pomieszczeniu

Aplikację należy powtórzyć zgodnie z poradami oraz zgodnie z zaleceniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Warunki środowiskowe

Skuteczność produktu jest niższa w temperaturach poniżej 15°C/59°F oraz powyżej 38°C/100°F.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na produkty biologiczne. Nie należy stosować produktu Biofly w połączeniu z produktami zawierają cyromazynę.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Zastosować jak najszybciej po otrzymaniu. W razie potrzeby produkt można przechowywać przez 1-2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?